Webinari o razvoju publike

Serija besplatnih webinara obuhvatit će različite teme i alate za podršku kulturnim akterima u razvoju publike.

Britanska organizacija The Audience Agency organizira seriju webinara posvećenih različitim aspektima rada s publikom. U sklopu webinara predstavljaju se nova istraživanja, nude prilike za usvajanje novih znanja i vještina te umrežavanje s drugim akterima u kulturnom sektoru. Iako je primarni fokus tih online radionica usmjeren na aktere u Velikoj Britaniji, planirani sadržaji će biti širokog obuhvata, a predstavljeni alati i metode mogu se primjenjivati u različitim kontekstima.

Do kraja 2023. godine najavljena su tri sljedeća webinara:

  • srijeda, 29. studenog 2023., 14:30 – 16:00 (CET) Express Community and Market Analysis – webinar će predstaviti metode korištenja različitih baza podataka u svrhu razumijevanja profila korisnika, kulturnog angažmana i ponašanja lokalnih zajednica.
  • četvrtak, 7. prosinca 2023., 14:30 – 16:00 (CET) Essentials of Evaluation – webinar će se usmjeriti na ko-dizajniranje evaluacijskog okvira u svrhu učinkovitog definiranja ishoda i učinaka organizacijskog djelovanja.
  • četvrtak, 14. prosinca 2023., 14:30 – 16:00 (CET) How to Create an Audience Development Plan – webinar će sudionike upoznati s koracima za planiranje razvoja publike uz korištenje jednostavnog predloška koji svaka organizacija može prilagoditi svojim potrebama.

Više informacija o webinarima i načinima prijave možete pronaći na ovoj poveznici.  

Sudjelovanje u webinarima je besplatno ali se potrebno prethodno registrirati za sudjelovanje. 

Izvor: Zaklada Kultura nova – Webinari o razvoju publike

Skip to content