Vratilo se Večenajevo „Raspeće“

Nakon punih pet godina u koprivnički muzej nakon završenih konzervatorsko-restauratorskih radova vraćeno je „Raspeće“, slika Ivana Večenaja iz 1978. godine. Radove je provodio Hrvatski restauratorski zavod, a pokazalo se kako su bili iznimno zahtjevni i specifični. O njima su ravnatelja Muzeja grada Koprivnice dr.sc. Roberta Čimina i višu muzejsku tehničarku Sanju Vrgoč upoznali restauratori Janja Ferić Balenović i Jelena Pasarić koja je većinu radova i provodila, a u pisanom izvješću dane su i preporuke za njeno buduće čuvanje. Na slici se nalazi prikaz raspetog Krista na drvetu na desnoj strani, autorski tipične izdužene i utanjene fizionomije, dok je na lijevoj strani žbunje i ptica grabljivica. Odvaja ih ponor s ljudskim lubanjama i kostima te pozadinski tamni kolorit na kojem su oštećenja bila najintenzivnija. U same radove utrošeno je oko dvije tisuće radnih sati, a njihova vrijednost procjenjuje se na 25.000 eura. Ovakvi su zahvati nužni uslijed pojave oštećenja do kojih dolazi s vremenom, a uloženi trud nemjerljive je vrijednosti u očuvanju ove iznimne umjetnine jednog od najvećih slikara naivne umjetnosti.

Izvor: Vratilo se Večenajevo „Raspeće“ – Muzej grada Koprivnice (muzej-koprivnica.hr)

Skip to content