Umjetnina tjedna: Ivan Lacković Croata “Žena”

Autor: Ivan Lacković Croata
Naziv predmeta: grafika
Naslov: Žena
Država nastanka: Hrvatska
Mjesto nastanka: Zagreb
Datacija: 2. polovina 20. stoljeća
Tehnika / materijal: serigrafija/papir
Dimenzije (visina x širina): 233 x 223 mm
Signatura: donji desni kut Ivan Lacković Croata
Naziv zbirke: Zbirka naivne umjetnosti
Inventarna oznaka: 
MGK-HLB-700

IVAN LACKOVIĆ CROATA (1. 1.1932., Batinske – 29. 8. 2004., Zagreb) osnovnu školu pohađa u Kalinovcu, potom se zapošljava u šumskom gospodarstvu. Krajem 1957. dolazi u Zagreb gdje se zapošljava kao poštar, a potom – zahvaljujući završenoj večernjoj školi – postaje poštanski službenik. Najraniji crteži potječu iz 1952. godine, a slike iz 1956. godine. Godine 1962. upoznaje Krstu Hegedušića s kojim se povremeno druži u njegovoj slikarskoj Majstorskoj radionici. Godine 1963. u svom zagrebačkom stanu okuplja naivne umjetnike s kojima formira Društvo naivnih umjetnika Hrvatske te postaje tajnik Društva. Od 1964. godine preuzima atribut Croata. Od 1968. prestaje raditi u pošti i ostvaruje status profesionalnog umjetnika. Početke stvaralaštva karakterizira realistična i deskriptivna metoda – slika „viđeno, po prirodi“ no uskoro nalazi niz prototipskih rješenja i usredotočuje se na nekoliko motiva pejzažne tematike koje varira tijekom stvaralaštva. Nakon susreta s Hegedušićem okreće se pojednostavljivanju i sintetiziranju, oslobađa se suvišne narativnosti te slika prema memoriji. Krajolik stoga prestaje biti zemljopisno konkretan prikaz i postaje pjesnički zapis njegove duše s pustim izduženim prizorima razvučenih sela. Upozorava na ljepotu i značaj običnog, otkriva smisao svega u banalnim detaljima. Od 1960-ih u motiviku uvodi mnoštvo alegorija i simbola što će kulminirati desetljeće kasnije i stvoriti djelomičnu hermetičnost u izrazu koja će se jasnije izraziti istraživanjem apstrahiranih formi od 1980-ih godina. Od 1970-ih godina započinje suradnju sa Zbirkom Biškupić u kojoj ostvaruje niz značajnih bibliofilskih izdanja i grafičkih mapa te knjiga poezije u suradnji s brojnim umjetnicima. Stvara niz sustavnih cjelina i tematskih ciklusa kojima nadrasta okvire idiličnog i nostalgičnog svijeta naive.

Potreba za tumačenjem i prenošenjem iskustva vlastita djetinjstva predodredila je tijek životnog i umjetničkog puta Ivana Lackovića.  Pojam i figura žene presudna je u životu Ivana Lackovića od najranije dobi. Kao „moderniju“ verziju rimske matrone Tereziju (Grgec) Lacković odlikovalo je ćudoređe i jednostavnost te naglašena sposobnost odgoja djece kod kuće, u okrilju vlastita doma, na temelju vlastita primjera. Ženski princip kroz uvođenje četiri godišnja doba kao stalne motivike i konstante unutar naivne umjetnosti jedna je od prepoznatljivih značajki Ivanova stvaralaštva. Mijene godišnjih doba korespondiraju s onim što Julija Kristeva naziva ženskim protokom vremena kao nelinearne temporalne dimenzije, one koja se više vezuje za kategorije prostora i mjesta i koju odlikuju repetitivnost, postojanje ciklusa unutar biološkog i kozmičkog ritma. Prizori uvećanih ženskih figura poput Žene evociraju u sjećanje upravo važnost figure mater familias u Ivanovu odrastanju i životu. Naznakama emanacije u točkastim nizovima pravilnog slijeda i postupne gradacije do konačnog nestajanja ili stapanja s podlogom evocira aureolu oko ženske glave. Forma kruga predstavlja kozmičku savršenost koja se u koncentričnim širenjima dijeli, umnožava i omogućava postizanje duhovnog sklada.  Isti uzorak širi se duž cijelog tijela praćenog prizorom sela. Žena-hraniteljica, žena koja drži „tri ćoška kuće“, žena koja okuplja selo, okuplja zajednicu kroz formu vlastite obitelji.

Djela Ivana Lackovića Croate pronađite na aktualnoj izložbi Važno je zvati se IVAN: Generalić / Večenaj / Rabuzin / Lacković u Galeriji Koprivnica do 22. listopada 2023. godine.

Izvor: Ivan Lacković Croata: Žena – Muzej grada Koprivnice (muzej-koprivnica.hr)

Skip to content