Umjetnina tjedna: Berislav Janeković “Pralje na Dravskoj obali”

Autor: Berislav Janeković
Naziv predmeta: crtež
Naslov: Pralje na Dravskoj obali
Država nastanka: Hrvatska
Grad nastanka: Koprivnica
Datacija: 2008. godina
Tehnika / materijal: tuš / papir
Dimenzije (visina x širina): 500 x 350 mm
Signatura: donji desni kut 2008. Janeković; donji lijevi kut: PRALJE NA DRAVSKOJ OBALI
Naziv zbirke: Zbirka naivne umjetnosti
Inventarna oznaka: 
MGK-HLB-553

BERISLAV JANEKOVIĆ rođen je 1952. godine u Zablatju. Osnovnu školu završava u Koprivnici, srednju u Varaždinu, a zapošljava se u Sloveniji, a nakon nekoliko godina seli u Koprivnicu. Izlagao je na nekoliko samostalnih te više desetaka skupnih izložbi diljem zemlje. Danas živi i radi u Koprivnici. Berislav Janeković pripadnik je mlađe generacije nastavljača Hlebinske škole. Počinje slikati sredinom 1970-ih godina, a izražava se uglavnom uljem na platnu i tušom na papiru. Slikarski dio opusa teži prema (hiper)realizmu dok su u crtežima vidljiviji tragovi utjecaja naivne umjetnosti, a posebno u tematici koja se uvijek vezuje uz svakodnevno: poslove, običaje, radove. Posebnu će inspiraciju crpiti iz prirode te ribičkih i lovačkih tema koje su autoru poznate i bliske.

Ivan Generalić jednom je prilikom rekao kako je crtež osnova svake slike i kako onaj koji ne zna crtati i složiti kompoziciju zapravo ne zna ni slikati. Crtež je iznimno zahtjevna tehnika jer traži visok stupanj tehničke vještine. Monokromnost podloge, uglavnom bijele, otkriva i najmanju nesavršenost. U prikazu Pralja na Dravskoj obali Berislav Janeković okrenut će se gotovo dokumentarnom bilježenju minulog vremena. Verističkim pristupom crtežu podsjetit će na Mirka Viriusa, kao i čistim, čvrstim i jasnim potezima tušem. Detaljan pristup njeguje u prvom planu prikazujući dvije žene kao izrazite vertikale horizontalnoj usmjerenosti rijeke. Ritmičnost postiže pokrenutom posturom figura dok će isti ritam blago naglasiti i kroz pozadinske planove jednako postavljenih elemenata – vertikalno usmjerenog debla drveta i jedva naznačene krošnje i ptica usmjerenih udesno. Rasporedom linijskih elemenata i praznih, čistih ploha koje svojom prazninom čitava je kompozicija usmjerena blago udesno.

Crteži Berislava Janekovića prvi su puta predstavljeni u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama na skupnoj izložbi autora mlađe generacije – Kontinuitet i varijacije Hlebinske škole (21. 3. – 15. 4. 2015. godine) – koja je rezultirala ovom akvizicijom.

Izvor: Berislav Janeković: Pralje na Dravskoj obali – Muzej grada Koprivnice (muzej-koprivnica.hr)

Skip to content