U sklopu programa Terrapija izloženi najbolji radovi studenata na temu klimatskih promjena

U prostoru Galerije Mijo Kovačić, u srijedu 26. travnja 2023. godine predstavljen je program TERRAPIJA te su izloženi najbolji radovi studenata Studija medijskog dizajna Sveučilišta Sjever na temu klimatskih promjena.

Klimatske promjene su gorući problem današnjice, ali malo ga ljudi prepoznaje kao takvog i povezuje s našom svakodnevicom. Stoga je udruga Terra Hub u suradnji sa Sveučilištem Sjever i agencijom 404 pokrenula projekt Terrapija.

Prva inicijativa projekta bila je izrada digitalnog Klimatskog rječnika te izložba pojmova Klimatskog rječnika u sklopu koje su studenti Studija medijskog dizajna Sveučilišta Sjever dizajnirali plakate kojima će javnosti približiti pojmove poput neto-nule, točke preokreta, adaptacije, ponora ugljika i sl.

Plakati će se moći svakodnevno razgledati ne nekoliko lokacija na otvorenom i to ispred Galerije Koprivnica, Knjižnice i čitaonice Fran Galović, Smuteka, Muzeja grada Koprivnice i Doma mladih sve do 5. svibnja 2023. godine. Riječ je o ukupno 27 plakata.

Izložbu najboljih radova posjetila je i Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika.

Autor fotografija: Mihael Šorgo
Skip to content