SHARE MUSIC

Pod akronimom SHARE Grad Koprivnica provodi projekt “Sharing music and connecting people in the cross-border area“ u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj projekta:

Povezivanje ljudi (prvenstveno mladih ljudi od 10 do 25 godina) u prekograničnom području kroz različite kreativne aktivnosti, povećanje glazbene kulture mladih, poticanje aktivnog bavljenja glazbom te međusobno razumijevanje i uvažavanje različitih glazbenih kultura. Osim sudjelovanja u glazbenoj umjetnosti, mladi će u projektu imati priliku sudjelovati u natjecanju u pjevanju „Prvi glas“, u radionicama fotografije, ali i u raznim kulturnim aktivnostima i tečajevima jezika što će uvelike pridonijeti upoznavanju i prihvaćanju kulturnih različitosti. U aktivnosti će biti uključeni profesionalni glazbenici, profesionalni pjevači, stručnjaci za fotografije.

Očekivani rezultat projekta:

Povećana svijest među populacijom prekograničnog područja o važnosti glazbe u čovjekovom životu kao i o prihvaćanju različitih glazbenih kultura.

Glavni korisnik projekta:

Grad Koprivnica

Projektni partner:

Grad Heviz

Ukupna vrijednost projekta:

149.541,67 EUR

Postotak EU sufinanciranja:

85%

Proračun Grada Koprivnice:

86.827,02 EUR

Period implementacije projekta:

01.07.2020. – 28.02.2022.

Jer „… tamo gdje prestaje riječ, počinje glazba…“

Skip to content