SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

Opći cilj projekta je razviti posebne alate za osposobljavanje zaposlenih u sektoru kreativnih i kulturnih industrija koji će im pružiti potporu kako bi poboljšali svoje kompetencije i vještine potrebne za jačanje konkurentske prednosti KKI sektora tako da održavaju ciklus kreativnog talenta, umjetničkog izražavanja, poduzetništva i ulaganja.

Specifični ciljevi projekta su:

  • razviti jedan transnacionalni model obuke podijeljen u pet makro-područja, po jedno područje za svako stručno znanje koje je utvrđeno kao ključno za otkrivanje potencijala KKI-ja:
  1. Kreativni i umjetnički;
  2. tehnički i inženjerski;
  3. tržište i poslovanje;
  4. upravljački i financijski;
  5. Proces i umrežavanje.
  • testirati modele kako na trenerima / pružateljima strukovnog obrazovanja, tako i na kulturnim i kreativnim poduzećima.

Ciljna skupina projektnih aktivnosti će biti poduzeća koja djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru koja će imati koristi od aktivnosti obuke i intelektualnih rezultata, kao i osoblje od organizacija koje sudjeluju i koje će poboljšati svoje znanje i stručnost u pružanju podrške tvrtkama koje rade u KKI sektoru da transformiraju svoje poslovne modele.

Nositelj projekta: Enter Koprivnica d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 229.585,00 EUR  (sufinanciranje od strane EU je 100,00%)

Trajanje projekta: 24 mjeseca, od 01.11.2020. do 31.10.2022. godine

Kontakt osobe za više informacija: Aldijana Matić Horvat, e-mail: info@enterkoprivnica.hr

Partneri projekta:

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Projekt „SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed“ je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Za više informacija o programu Erasmus+: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/ 

Izvor: SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed | Enter Koprivnica

Skip to content