Rezultati Programa podrške 2022 – Zaklada kultura nova

Zaklada “Kultura nova” je 2. prosinca 2022. godine objavila rezultate dodjele bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2022.

Rezultati javnih poziva raspisanih u osam programskih područja u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. kao i iznosi odobrenih sredstava za programe/projekte koji su u drugoj i trećoj godini provedbe višegodišnje podrške objavljeni su na mrežnim stranicama. Sveukupno je Upravni odbor Zaklade “Kultura nova” odobrio bespovratna sredstva u iznosu od 13,196,909.84 kn za provedbu 184 programa/projekta koje provodi 136 organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava donijelo je Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. koji sadrži i prijedlog dodatne podrške – sudjelovanje u kulturi za 8 organizacija od kojih su 2 organizacije u 2. ili 3. godini provedbe višegodišnje podrške. Upravni odbor je potvrdio Prijedlog te je time odobrio podršku u iznosu od 10,741,859.84 kn za 162 programa/projekta koji će biti realizirani tijekom 2023. Također je Upravni odbor donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od 3 godine za provedbu 8 programa/projekata u Programskom području 1, kategorijama a3 i b3, za provedbu 2 projekta u Programskom području 4, kategorijama a i b, te za provedbu 1 projekta u Programskom području 5.

Na javne pozive pristiglo je ukupno 296 prijava, od kojih je 290 prijava zadovoljilo formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje nezavisnom stručnom tijelu – Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava. Imena članova Povjerenstva, kao što je i navedeno u Vodiču za prijavu, bit će objavljena 30. prosinca 2022. godine, nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Sveukupno su podržana 162 programa/projekta, što čini 55,86 % od ukupnog broja prijava koje je procjenjivalo Povjerenstvo odnosno 54,72 % od ukupnog broja prijava koje su pristigle na ove javne pozive.

Upravni odbor je također donio odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u okviru Programskih područja 1, 4 i 5 za 22 programa/projekta u ukupnom iznosu od 2,455,050.00 kn.

Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Podrška za organizacijski razvoj – 10,073,134.84 kn za 129 programa/projekata koje provodi 129 organizacija

a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 25,000 kn – 220,000.00 kn za 10 programa/projekata koje provodi 10 organizacija

a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50,000 kn – 1,320,114.89 kn za 29 programa/projekata koje provodi 29 organizacija

a3) razvoj umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100,000 kn – 3,948,934.40 kn za 42 programa/projekta koje provode 42 organizacije

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50,000 kn – 274,914.00 kn za 6 programa/projekata koje provodi 6 organizacija

b3) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100,000 kn – 3,739,171.55 kn za 40 programa/projekata koja provodi 40 organizacija

c3) sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100,000 kn – 190,000.00 kn za 2 programa/projekta koja provode 2 organizacije

Dodatna podrška – sudjelovanje u kulturi – 380,000.00 kn za 8 organizacija, pri čemu za četiri organizacije u kategoriji razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata i četiri organizacije u kategoriji upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost, od kojih su 2 organizacije u 2. ili 3. godini provedbe višegodišnje podrške.

Programsko područje 2: Podrška za mobilnost – 149,600.00 kn za 10 projekata koje provodi 10 organizacija

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja – 220,000.00 kn za 11 projekata koje provodi 11 organizacija

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 1,108,000.00 kn za 10 platformi

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140,000 kn – 658,000.00 kn za 5 suradničkih platformi

b) zagovaračka platforma na nacionalnoj / subnacionalnoj razini do 90,000 kn – 450,000.00 kn za 5 suradničkih platformi

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – 1,069,550.00 kn za 5 suradničkih platformi

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi – 60,000.00 kn za 3 programa/projekta koja provode 3 organizacije

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje – 200,000.00 kn za 5 projekata koje provodi 5 organizacija

a) podrška za jednokratne projekte do 40,000 kn – 80,000.00 kn za 2 projekta koja provode 2 organizacije

b) podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn – 120,000.00 kn za 3 projekta koja provode 3 organizacije

Programsko područje 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost – 316,625.00 kn za 11 projekata koje provodi 11 organizacija.

Skip to content