Publikacija “Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj”

Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je elektroničku publikaciju o kulturnom razvoju i kulturnoj politici u Hrvatskoj.

Publikacija Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj prvi je dokument koji nakon Nacionalnog izvještaja o kulturnoj politici u Republici Hrvatskoj iz 1998. na jednom mjestu obuhvaća trendove, prepreke, izazove i potencijale razvoja kulture u Hrvatskoj. Pozvani autori, prepoznati kao stručnjaci u svojim područjima, svoje su priloge izradili slijedeći definiranu strukturu publikacije koja je podijeljena u pet cjelina: Instrumenti kulturne politike, Područja kulturne politike, Sudjelovanje u kulturi, Transverzalni aspekti kulturnih politika te Aktualne teme kulturnog razvoja i kulturne politike. Iako je većina tekstova dovršena prije 2020. godine od kada je kulturni sektor pretrpio velike negativne učinke kriza izazvanih pandemijom bolesti COVID-19 te dvaju snažnih potresa koja su pogodila Hrvatsku, Pregled predstavlja jednu od analitičkih osnova za osmišljavanje ciljeva Nacionalnog plana razvoja kulture i medija te promišljanje budućeg kulturnog razvoja u Hrvatskoj.

Urednice publikacije su dr. sc. Romana Matanovac Vučković (izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu te Muzičkoj akademiji i Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Aleksandra Uzelac (predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose) te dr. sc. Dea Vidović (upraviteljica Zaklade “Kultura nova”).

Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u RH možete preuzeti u .pdf obliku Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj.pdf (gov.hr)

Izvor: Zaklada Kultura nova – Publikacija o kulturnom razvoju

Skip to content