Publikacija o međunarodnim kulturnim odnosima

Inicijativa More Europe objavila je publikaciju kojom finalizira desetogodišnje djelovanje.

Zaklada “Kultura nova” priključila se 2022. godine međunarodnoj inicijativi Global Cultural Relations koja se fokusirala na jačanje uloge međunarodnih kulturnih odnosa u okviru vanjske politike EU. Proizašla je iz kulturno-civilne inicijative More Europe – external cultural relations koja je pokrenuta 2011. godine, a sačinjavale su je zaklade, mreže organizacija civilnog društva te državni kulturni instituti. Nakon deset godina zagovaračkih aktivnosti, istraživanja, sakupljanja znanja, međunarodnih rasprava i umrežavanja, inicijativa prestaje s radom te je u svrhu obilježavanja deset godina djelovanja te finalizacije rada objavila publikaciju MORE EUROPE External Cultural Relations.

Publikacija donosi pregled glavnih rezultata i učinaka djelovanja tijekom posljednjih deset godina, povijesni pregled, procjenu europskih politika i programa u polju međunarodnih kulturnih odnosa te pogled u budućnost na međunarodne kulturne odnose s nizom preporuka i identificiranim potencijalnim izazovima i prilikama za sektor. Namijenjena je raznim dionicima u poljima kulture i kulturnih odnosa: kulturnim radnicima, umjetnicima, istraživačima i akademicima, kulturnim institucijama, zakladama, donosiocima politika, filantropima, organizacijama civilnog društva i široj zainteresiranoj javnosti.

Urednici publikacije su Sana Ouchtati i Ziad Erraiss, a autori tekstova su Elke Kaschl-Mohni (Goethe-Institut jugozapadna Europa), Sina Lebert (Goethe Institut Bruxelles), Gottfried Wagner (posebni savjetnik), Berthold Franke (Goethe-Institut južna Azija), Fanny Bouquerel (predavačica i istraživačica), Mohit Dhingra (Sveučilište Jindal Global Indija), Isabelle Schwarz (Europska kulturna zaklada), Else Christensen-Redzepovic (stručnjakinja u polju međunarodnih kulturnih odnosa), Institut français Paris, Antonia Blau (Goethe-Institut Madrid), Gijs de Vries (LSE), Dea Vidovic (Zaklada “Kultura nova”) i Yudhishtir Raj Isar (Fundacija za kulturu Aga Khan).

Publikacija More Europe dostupna je za preuzimanje FINAL LAP! | Global Cultural Relations

Izvor: Zaklada Kultura nova – Publikacija o međunarodnim kulturnim odnosima

Skip to content