Predmet tjedna: Rukopis Krležine novele Vetrovi nad provincijalnim gradom

Naziv: dokument, književni naziv
Tehnika: rukopis, nalivpero, tinta
Materijal: papir
Država nastanka: Kraljevina SHS
Pripadnost: Zagreb/ Koprivnica
Izrada: Miroslav Krleža
Vrijeme nastanka: 1924.
Dimenzije (mm): 215 x 170
Naziv zbirke: Zbirka svakodnevnog života
Inventarna oznaka: MGK 4080

U petom nastavku mini feljtona koji objavljujemo uz 130. obljetnicu rođenja našeg kanonskog književnika Miroslava Krleže (Zagreb, 7.7.1893. – Zagreb, 29.12.1981.) i 100. obljetnici objavljivanja časopisa Književne Republike – Mjesečnika za sve kulturne probleme realiziran u suradnji s koprivničkim tiskarom i nakladnikom Vinkom Vošickim (Ledeč na Sazavi, Češka, 24.2. 1885. – Koprivnica, 23.10.1957.) donosimo rukopis Krležine novele Vetrovi nad provincijalnim gradom koji je objavljen u Književnoj Republici u aprilu 1924. godine. Rukopis je pisan tintom, a sadrži ukupno 16 stranica s korektorskim ispravkama i dopunama od kojih se samo na prve dvije nalazi nekoliko mrlja izazvanih započetim kemijskim reakcijama dok su ostale stranice u potpunosti zdrave i u potpunosti čitljive. Zanimljiv je glavni protagonist novele gimnazijski profesor matematike i fizike Rafael Kukec koji u usvojim meditativnim refleksijama kritički (krležijanski široko) promišlja o provincijalnim ljudima i provincijalnom gradu, a moguće kojem je Krleža posudio prezime po korektoru Književne Republike u Vošickijevoj tiskari – akademskom slikaru Stjepanu Kukecu.

U ovom iznimno strukturalno zanimljivom broju Republike na 40 stranica, Krleža urednički objavljuje i naslov Osamnaesti Brimer Luja Bonaparta (Odlomci studije Krala Marksa), potom naslove Ivo Vojnović, Lenjin: Najnovija revolucija u prirodnim naukama i filozofski idealizamNaša likovna umetnost (J. Miše), Nad grobom socijaldemokrata Vilima Bukšega te efektno zaključuje časopis s fotografijama umjetničkih djela: Ivan Meštrović – LenjinJoze Kljakovića – LenjinLjubo Babić – Crvene zastave i crno-bijelom fotografijom portreta Lenjina.

Izvor: Rukopis Krležine novele Vetrovi nad provincijalnim gradom – Muzej grada Koprivnice (muzej-koprivnica.hr)

Skip to content