Predmet tjedna: Drveno pomagalo za namatanje pređe

Naslov: Rašak – Rašek
Naziv predmeta: motovilo, rašak, književni naziv; rašek, dijalektalni naziv
Materijal / tehnika: drvo / bušenje, rezanje, umetanje, bojanje, ručni rad
Dimenzije: 1360 x 460 mm
Datacija: 20. stoljeće
Lokalitet (mjesto uporabe): Novigrad Podravski
Naziv zbirke: Zbirci tradicijskog rukotvorstva i (obrta)
Inventarna oznaka: MGK 1767

U Zbirci tradicijskog rukotvorstva i (obrta) nalaze se etnografski predmeti koji su bili sastavni dio proizvodnje tekstilnih predmeta za uporabu u domaćinstvu Podravine. Riječ je o pomagalima u preradi lana i konoplje pomoću kojih se dobivala tekstilna nit i priređivala za tkanje. Tijekom 19. i prve polovice 20. stoljeća u domaćinstvu u upotrebi su bila drvena pomagala za preradu tekstilnih sirovima i priređivanje niti za tkanje. Ona su ručni rad Podravaca koji su ih izrađivali za vlastite potrebe. Jedno od pomagala je i rašak, motovilo ili rašek uz pomoć kojeg se pređa pripremala za tkanje. Rašak je drveno oruđe nastao primarnim oblikovanjem drva. Za njegovu izradu čovjek je odabrao prirodni oblik drva, granu stabla, rašlje. Te rašlje umetnuo je u drvenu letvicu te tako izradio tradicijsko oruđe – pomagalo za namatanje pređe. Upotrebljavale su ga žene koje su obavljale sve poslove oko proizvodnje tekstilnih predmeta: preradu tekstilnih sirovina, dobivanje niti i pripremu niti za tkanje namatanjem pređe uz pomoć raška u svitak ili predeno. U Podravini su se od sirovina za izradu tekstilnih predmeta u domaćinstvu uglavnom upotrebljavali lan i konoplja pa su žene niti lanene ili konopljine pređe namatale na način da se nit vodila preko rašlja naizmjenično na jedan i drugi kraj poprečne letvice. Namatanjem niti na rašak žene su radile pripremu za tkanje te pripremale niti osnove za snovanje. Brojanjem niti pređe koju su namatale na rašak određivale su koji će predmet tkati odnosno količinu pređe koju je potrebno namotati kako bi mogle izraditi tekstilne predmete kojima su namirivale potrebe vlastitog domaćinstva.

Izvor: Drveno pomagalo za namatanje pređe – Muzej grada Koprivnice (muzej-koprivnica.hr)

Skip to content