Poziv za prijavu: Pravedna tranzicija

Europska kulturna zaklada (ECF) objavila je natječaj za sredstva iz Fonda Kultura solidarnosti (The Culture of Solidarity Fund) za pravednu tranziciju.

Fond Kultura solidarnosti je javno-filantropsko partnerstvo koje je 2020. godine pokrenula Europska kulturna zaklada kao alat za potporu internacionalnim kulturnim inicijativama solidarnosti u kontekstu pandemije koronavirusa.

Od tada je pokrenuto pet ciklusa prijava s različitim partnerima, a novo izdanje Fonda Kultura solidarnosti naziva “Pravedna tranzicija” podržat će europske transnacionalne inicijative za suradnju koje se bave temom pravedne tranzicije i održivosti okoliša uzimajući kulturu kao kut sagledavanja ovih tema.

Poziv je otvoren za organizacije sa sjedištem u Europi koje su aktivno uključene u kulturno, kreativno ili srodno područje. Osobit je fokus na djelovanja koja su u skladu s temom ovog poziva i koja stvaraju europske transnacionalne i/ili translokalne suradnje, a time i izgradnju prekograničnih saveza solidarnosti.

“Pravedna tranzicija” traži nove ideje i eksperimentalne inicijative koje se bave podizanjem svijesti javnosti o složenosti i hitnosti prilagodbe klimatskim promjenama i drugim izvanrednim situacijama u okolišu na sustavan način; jačanjem demokratskih procesa kako bi se smanjila politička polarizacija i stvorilo sigurno okruženje za otvorenu komunikaciju o ovim pitanjima; dizajniranjem kreativnih rješenja za mijenjanje ekosustava i poticanjem holističkih pristupa radu i suradnji vođenih kulturom.

Dostupna su bespovratna sredstva u iznosima do 10.000 €, 10.000 – 20.000 € i 20.000 – 30.000 €. Bespovratna sredstva mogu se koristiti za financiranje širokog spektra aktivnosti, od pokretanja potpuno novih inicijativa do širenja postojećih ideja na europsku razinu.

Poziv je otvoren do 11. rujna 2023. godine u 13:00 sati (CEST), a više informacija dostupno je na poveznici Culture of Solidarity Fund – Cultural grant – European Cultural Foundation.

Izvor: Zaklada Kultura nova – Poziv za prijavu: Pravedna tranzicija

Skip to content