Potpora za Inovativni kreativni laboratorij 2024

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratorij 2024 s rokom za predaju projektnih prijedloga 25. travnja 2024. godine u 17:00 CET.

U okviru Međusektorskog potprograma provodi se poziv za Kreativni inovativni laboratorij kojim će se poticati suradnje između audiovizualnog sektora i drugih CCS-ova kako bi se popratila njihova ekološka tranzicija i/ili poboljšala njihova konkurentnost i/ili cirkulacija, vidljivost, vidljivost, dostupnost, raznolikost i publika Europe sadržaj preko granica. Potpora također ima za cilj omogućiti europskom audiovizualnom sektoru i drugim CCS-ovima da se bolje prilagode mogućnostima koje nudi razvoj umjetne inteligencije i virtualnih svjetova.

Međusektorska suradnja između audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora u središtu je Poziva. Stoga prijave moraju jasno pokazati opseg međusektorskog pristupa, uvjete za njegovu provedbu i očekivane koristi za obuhvaćene sektore.

 OČEKIVANI REZULTATI

 • Poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora u sljedećim područjima: transparentnost, prikupljanje podataka i odgovarajuća upotreba umjetne inteligencije/velikih podataka, prilagodba izazovima i prilikama koje pokreću tekuće promjene u tim sektorima;
 • Poboljšati prilagodbu europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora mogućnostima koje nudi razvoj virtualnih svjetova (metaverzum(i)).
 • Poboljšati proizvodnju/financiranje i cirkulaciju europskog audiovizualnog i kulturnog sadržaja u digitalnom dobu;
 • Povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskog audiovizualnog i kulturnog sadržaja u digitalnom dobu;
 • Povećati potencijalnu publiku europskih audiovizualnih i kulturnih sadržaja u digitalnom dobu.
 • Ubrzati ekološku tranziciju europskih audiovizualnih, kulturnih i drugih kreativnih sektora, u skladu s prioritetima Europskog zelenog plana i Novog europskog Bauhausa.

Projekti se trebaju usredotočiti na jednu (ili nekoliko) od sljedećih tema:

 • Virtualni svjetovi kao novo okruženje za promicanje europskog sadržaja, razvoja publike i konkurentnost europskih industrija sadržaja;
 • Inovativni poslovni alati za proizvodnju, financiranje, distribuciju ili promociju omogućeni ili poboljšani novom tehnologijom (umjetna inteligencija, big data, blockchain, Metaverse, NFT, itd.), posebno: Upravljanje pravima (uključujući inovativne paketne ponude pretplate za pristup raznolikom europskom kulturnom sadržaju s različitih postojećih europskih platformi), u isto vrijeme osiguravajući transparentnost i poštenu naknadu za kreatore i umjetnike;
 • Prikupljanje podataka i analiza, s posebnim naglaskom na predviđanje stvaranja sadržaja i razvoja publike (uključujući inovativne međusektorske alate za poboljšanje kvalitete pretplatničke usluge i bolju valorizaciju europskog sadržaja koji nude europske internetske platforme);
 • „Zelenije” prakse kako bi se smanjio utjecaj audiovizualnih i drugih kulturnih sektora na okoliš u skladu sa Europskim zelenim planom i inicijativom Novi Bauhaus.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu Kreativne Europe. Prijavu može podnijeti jedan partner ili partnerski konzorcij sastavljen od minimalno 2 partnera.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 7 482 102, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 40 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • upravljanje projektom: max 10 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvor: Potpora za Inovativni kreativni laboratorij 2024 (deskkultura.hr)

Skip to content