Potpora za Europske projekte suradnje 2024

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 23. siječnja 2024. godine u 17:00 CET.
CILJEVI POZIVA
  • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija
  • Inovacija

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu. Poziv pruža mogućnosti koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina. Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni.  

MEĐUSEKTORSKA PITANJA | CROSS-CUTTING ISSUES

Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu pozornost posvetiti inkluzijiraznolikosti, rodnoj ravnopravnosti, te ekološkim pitanjima koja doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

PRIORITETI

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

Publika

– povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;

Socijalna inkluzija

– promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;

Održivost

– u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom – kokreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podizati svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;

Digitalni pristup

– pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju te prihvate mogućnosti i propitaju izazove koje dolaze s upotrebom umjetne inteligencije i ostalih progresivnih tehnologija (poput big data, blokchaina, NFT sustava i sl.);

Međunarodna dimenzija

-izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;

Godišnji sektorski prioritet

– potpora ukrajinskom kulturnom i kreativnom sektoru, kao odgovor na posljedice rata koje su devastirale ukrajinski kulturni kontekst.

NATJEČAJNE KATEGORIJE

Novost ovog poziva u odnosu na prošlogodišnje natječaje je u natječajnim kategorijama koje ovisno o broju uključenih partnera mogu biti mali ili srednji.

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta

COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 59 730 025, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci. U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

KRITERIJI OCIJENJIVANJA

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

RELEVANTNOST – 30 bodova

KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI – 30 bodova

UPRAVLJANJE PROJEKTOM – 20 bodova

DISEMINACIJA – 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvor: Potpora za Europske projekte suradnje 2024 (deskkultura.hr)

Skip to content