Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2024

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske mreže kulturnih I kreativnih organizacija s rokom za predaju projektnih prijedloga 7. ožujka 2024. godine u 17:00 CET.

Podrškom Europskim mrežama kulturnih i kreativnih organizacija žele se poboljšati kapaciteti europskih kulturnih i kreativnih sektora za suočavanje sa zajedničkim izazovima, podržavanje talenata, inovacija, razvoj i stvaranje novih radnih mjesta i rasta. Ovom potporom želi se podržati projekte koje provode visoko reprezentativne mreže europskih kulturnih organizacija koje se temelje na članstvu, te pokrivaju širok raspon zemalja sudionica Kreativne Europe. Prihvatljive mreže trebaju biti sastavljene od koordinirajućeg tijela i njegovih članova, moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja te prava i obveze članova, kako je formalno navedeno (u “statutu” ili ekvivalentu) a s kojima su se članovi složili.

Projektni prijedlozi trebaju dosljedno pokazivati potencijal podnositelja zahtjeva kako bi bile pouzdane za kreiranje politika u svojim područjima djelovanja, a za to bi prijedlozi trebali ispunjavati sljedeće teme i prioritete te biti strukturirani oko radnih paketa.

TEME I PRIORITETI

Umjetnici i kulturni djelatnici: osnaživanje kulturnih i kreativnih sektora (KKS) – Kulturni i kreativni ekosustav nezamisliv je bez ljudi, poput umjetnika i drugih kulturnih i kreativnih djelatnika, institucija i organizacija koji stvaraju kulturne sadržaje u bezbrojnim oblicima, a neophodni su za snažne kulturne i kreativne sektore. No, kulturne i kreativne sektore karakteriziraju samozapošljavanje, mala i mikro poduzeća, visoka konkurentnost i fragmentirana tržišta zbog čega umjetnici i kulturni i kreativni profesionalci obično imaju karijere temeljene na projektima s visokim stupanjem mobilnosti. Često imaju neredovita i nepredvidiva primanja zbog čega kombiniraju i po nekoliko poslova kako bi zaradili za život.

Tijekom pandemije COVID-19, KKS su pokazali veliku prilagodljivost i inovativnost, no unatoč tome, ozbiljno su pogođeni te nastavljaju biti pogođeni posljedicama pandemije. Ruska invazija u Ukrajini koja je u tijeku i njezini učinci na KKS naglašavaju integralnu ulogu kulturnih aktera u demokratskim društvima i važnost očuvanja slobode umjetničkog izražavanja, koja je pod sve većim pritiskom. Iz tog razloga, jasno je da sada više nego ikada treba dodatno ojačati otpornost KKS-a, podržati njihov oporavak i raznolikost, potaknuti njihovu uključenost u ciljeve održivosti, iskoristiti nove trendove koji su ubrzani pandemijom, poput digitalne transformacije te osigurati pravedne radne uvjete za sve kulturne i kreativne profesionalce kako bi se moglo čuti više glasova iz ovih neovisnih i dinamičnih sektora.

Kultura za ljude: jačanje kulturnog sudjelovanja i uloge kulture u društvu – Kultura igra važnu ulogu u demokracijama i životima pojedinaca dok sudjelovanje u kulturi ima pozitivan učinak na ljude svih dobi i podrijetla te poboljšava kvalitetu života, poboljšava zdravlje i utječe na opću dobrobit pojedinaca i zajednica. Kulturno sudjelovanje olakšava društvenu i teritorijalnu koheziju, dok istovremeno potiče poštovanje kulturne i jezične raznolikosti i pruža platformu za otvoreni dijalog unutar civilnih društava. Kulturne institucije igraju vitalnu ulogu u jačanju demokracije i društvenog blagostanja dopirući do svih građana, osiguravajući pristupačan ili besplatan pristup znanju i informacijama, uz puno poštovanje prava intelektualnog vlasništva, unaprjeđujući medijsku pismenost, stvarajući zajednički temelj za dijalog i raspravu čime jačaju društvenu integraciju i angažman građana te u konačnici pridonese borbi protiv dezinformacija, govora mržnje i lažnih vijesti.

Kultura za planet: oslobađanje moći kulture – Europa i svijet suočeni su s ozbiljnim prijetnjama prirodnog i ljudskog podrijetla, pri čemu klimatske promjene posebno imaju dugoročan učinak na KKS zbog čega je ključno da budu spremani za buduće izazove. Kultura doprinosi transformaciji održivosti potrebnoj za ispunjavanje ciljeva Europskog zelenog plana i Agende 2030, a u tom kontekstu digitalne tehnologije igraju glavnu ulogu. Nužno je dodatno ojačati inovacije u KKS, digitalnu transformaciju te dostupnost kulture i kulturne baštine u digitalnom prostoru. Pri tome, potrebno je imati uravnotežen pristup izgrađenom okolišu. Široka promocija Novog europskog Bauhausa (NEB) omogućit će razvoj integriranih, održivih i uključivih praksi koje bi trebale istražiti kulturnu dimenziju Europskog zelenog dogovora. Točnije, te bi prakse trebale pomoći u podizanju svijesti o važnosti kvalitetne arhitekture i izgrađenog okoliša.

Kultura za co-creative partnerstva: jačanje kulturne dimenzije vanjskih odnosa EU-a – Kulturno bogatstvo i sloboda Europe, pristup EU-a odozdo prema gore i snažan angažman EU-a u zajedničkom stvaralaštvu su snažna sredstva za međunarodne odnose iz perspektive izgradnje održivih partnerstava na ravnopravnoj osnovi. Imajući na umu budućnost našeg planeta i zajednički cilj održivosti, potrebno je više kulturne ambicije i  intelektualnog dijaloga za promjene prema zajedničkim pristupima. Bliska koordinacija na razini EU-a, integracija kulture u sva relevantna područja vanjskog djelovanja EU-a te odgovarajući financijski instrumenti ključni su za jačanje uloge kulture u vanjskim odnosima EU-a.

Kultura za digitalnu transformaciju: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste prednosti novih tehnologija kako bi poboljšali svoju konkurentnost. Digitalno doba predstavlja veliki izazov ali i priliku za KKS: digitalni pomak – ubrzan pandemijom COVID-19 – donosi promjenu paradigme, značajno utječući na to kako se kulturna dobra stvaraju, upravljaju, šire, pristupaju, konzumiraju i unovčavaju te mijenjaju vrijednosne prijedloge koje su prevladavale u analognoj eri. Digitalizacija je olakšala distribuciju kulturnih i kreativnih sadržaja i usluga, ali je i intenzivirala nadmetanje sadržaja preko granica na globalnoj razini. S nedavnim tehnološkim pomakom poput A.I. i povezanim izazovima, trebalo bi se pozabaviti i u kontekstu kulturnih i kreativnih sektora. Osim toga, upravljanje podacima, umjetna inteligencija, algoritmi i računanje mogu dovesti do koncentracije i usklađivanja ukusa te mogu imati negativne posljedice na kulturnu i jezičnu raznolikost te u tom okviru, sektori mogu dati veliki doprinos kritičkom, osjetljivom i na čovjeka usmjerenom pristupu digitalnoj transformaciji.

AKTIVNOSTI

Projektni prijedlozi trebaju uključivati odgovarajuće aktivnosti za jačanje kapaciteta organizacija i stručnjaka aktivnih u KKS. Aktivnosti moraju biti posebno osmišljene kako bi se na učinkovit način bavile s odabranim prioritetima poziva. Trebale bi uključivati odgovarajuću kombinaciju umrežavanja, obuke ili savjetovanja stručnjaka, zastupanje interesa sektora o ovim pitanjima i pružanje analiza politika ili razvoja politika.

Aktivnosti trebaju uzeti u obzir potrebe članova mreže i olakšati sudjelovanje članova tijekom cijelog projekta. Kako bi se maksimizirao učinak, prijedlozi bi trebali stvarati sinergije i poticati dijalog, suradnju ili razmjenu kroz zajedničke aktivnosti s drugim mrežama.

OČEKIVANJA

S osiguranim ukupnim budžetom od EUR 37.700.000 za razdoblje od 2024. – 2027., putem ovog poziva planira se podržati 30 mreža koje pokrivaju najširi mogući raspon kulturnih i kreativnih sektora. Sa stajališta politike, očekuje se da će odabrane mreže “kolektivno” doprinijeti oblikovanju kulturnih politika u Europi i generirati znanje potrebno za definiranje i provedbu učinkovitih kulturnih politika u skladu s temama i prioritetima ovog poziva. Poštujući zasluge temeljene na ocjeni kriterija dodjele, evaluacijski odbor će osigurati da portfelj odabranih projekata bude raznolik i poštuje ravnotežu kako geografsku tako i između kulturnih i kreativnih sektora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Dopuštene su samo prijave pojedinačnih prijavitelja. Organizacija koja prijavljuje projektni prijedlog  mora biti pravna osoba (privatne i javne) registrirana u državi koja participira u programu Kreativna Europa.Popis svih zemalja Kreativne Europe

Podržani projektni prijedlozi trebaju biti četverogodišnji projekti za koje će maksimalan dodijeljeni iznos iznositi EUR 1.200.000 s maksimalnom stopom sufinanciranja od 80%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama i ukupni bodovni prag (70/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete : 20 / 45 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: 15 / 30 bodova
  • upravljanje projektom: 5 / 10 bodova
  • diseminacija: 10 / 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvor: Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2024 (deskkultura.hr)

Skip to content