Podravska arheološka baština

O udruzi i njenom radu:

Udruga Podravska arheološka baština je mlada udruga osnovana 2021. godine s ciljem istraživanja kulturne baštine Podravine i Prekodravlja kroz arheološka i povijesna istraživanja te prezentaciju istih cjelokupnoj javnosti. Članovi udruge su budući i mladi znanstvenici, istraživači amateri te zaljubljenici u povijest Podravine i Prekodravlja. Okosnica tekućih programa je provedba znanstvenih istraživanja kroz jednogodišnje i višegodišnje programe koji doprinose rješavanju pojedinih problematika, novim spoznajama, valorizaciji arheološke i povijesne baštine te njenoj prezentaciji. Udruga u svome radu surađuje s nekoliko kulturnih i znanstvenih institucija kao što su Muzej grada Koprivnice, Muzej grada Siska, Institut za arheologiju u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Provedbom ciljanih znanstvenih istraživanja žele se razriješiti pojedine nejasnoće vezane uz mikro-regionalne specifičnosti arheološkog materijala na prostoru Podravine i Prekodravlja te njegov odnos s širim predalpskim te karpatskim prostorom, zavisno o kulturološkim utjecajima i povezanosti. Sama namjena istraživanja je višestruka – s jedne strane mladi znanstvenici su u mogućnosti raditi na vlastitim projektima, otkrivaju se nove spoznaje o povijesti prostora, na vidjelo izlaze novi predmeti kulturne baštine i razvija se međuinstitucionalna suradnja. Budući da je udruga primarno usmjerena na znanstvena istraživanja i njihove buduće objave, u njima, zbog same prirode istraživanja, opća javnost zasad još nije sudjelovala. Umjesto toga su prikupljeni preliminarni rezultati nakon istraživanja predstavljeni općoj javnosti. Prezentacijom rezultata se ujedno želi i dodatno osvijestiti sugrađane o važnosti povijesnog nasljeđa te razviti veći senzibilitet prema povijesnim i arheološkim temama, ali i kulturnoj baštini uopće. U dosadašnjem radu udruga je bila orijentirana na prijavu projekata na natječaje lokalne i regionalne uprave te natječaje privatnih tvrtki, no u budućnosti se planira i prijava programa na projekte EU.

U 2022. godine u planu je provedba dvaju programa na prostoru Koprivničko-križevačke županije: prvi će se provoditi u Draganovcu i vezan je uz istraživanje antičke postaje Piretis; njeno trajanje, tipologiju i morfologiju lokalne keramičke produkcije i organizaciju naselja; a drugi uz istraživanje  kasnoantičkog i ranosrednjovjekovno naselja Dedanovice kod Hlebina. U sklopu oba programa u planu je u ovoj godini i uključivanje opće javnosti u aktivnu provedbu istraživanja.

Skip to content