Osvrt – Multimodalni pristup čitanju osoba s višestrukim teškoćama

Osvrt na edukativnu radionicuMULTIMODALNI PRISTUP ČITANJU OSOBA S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA u okviru projekta “Knjižnica – prijateljsko mjesto za osobe s teškoćama čitanja”

Povodom Mjeseca hrvatske knjige (15.10. – 15.11.) i Međunarodnog mjeseca svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji (listopad) održana je 20.10.2022. u Enteru (prostor Kampusa) edukativna radionica MULTIMODALNI PRISTUP ČITANJU OSOBA S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA. Organizatori su bili Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica i Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”.  Radionicu su vodile Martina Celizić, mag. rehab. educ.  i Ivana Rogar Gojević, prof. rehabilitator iz Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladih “Mali dom Zagreb”. Prezentirale su kako multimodalnim pristupom pismenosti i čitanju postići napredak na  rehabilitaciji djece s višestrukim teškoćama, tj. različitim senzoričkim oštećenjima (vida, sluha, udruženim oštećenjem sluha i vida) i utjecajnim/višestrukim teškoćama (intelektualne, motoričke, zdravstvene, ponašajne).

Ne postoji jedinstvena metoda i pristup koji je primjenjiv za svaku osobu s višestrukim teškoćama. No edukacijske potrebe djece s višestrukim teškoćama također se zasnivaju na pismenosti kao osnovnom ljudskom pravu i načinu koji omogućuje dijeljenje informacija i način je interakcije sa svijetom. Za razliku od koncepta koji svodi pismenost na vještine pisanja i čitanja, u multimodalnom pristupu koncept pismenosti se zasniva na korištenju svih primjerenih načina komunikacije kako bismo razumjeli drugu osobu i kako bi ona nas razumjela. Pismenosti smo  izloženi od rođenja, a učimo/primamo informacije  tijekom cijelog svog života različitim kanalima – vizualnim, slušnim, taktilnim, kinestetskim. Radi se o tzv. ekološkom pristupu koji integrira pismenost u aktivnosti svakodnevnog života te podiže kvaliteta života (tzv. ekološki pristup s adaptacijom i prilagodbom te učenjem u prirodnom okruženju).

Radionici je prisustvovalo tridesetak sudionika s područja Koprivničko-križevačke županije – stručnjaka iz centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju iz Koprivnice i Križevaca, odgajatelja iz dječjih vrtića, stručnih suradnika u nastavi iz osnovnih škola, knjižničara i članova udruga. Svi su oni s velikim zanimanjem upoznali i asistivnu tehnologiju, tj. pomagala za potpomognutu komunikaciju, kao i edukativne materijale, između ostaloga i priče u pristupačnim i prilagođenim formatima koje za djecu s višestrukim oštećenjima izrađuju stručnjaci iz Malog doma Zagreb. Ukratko su im predstavljena i pomagala za čitanje Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ (reproduktori zvuka, povećalo) i priručnik Multimodalni pristup interakciji i komunikaciji osoba sa senzoričkim i drugim utjecajnim/višestrukim teškoćama  jedne od voditeljica radionice, Martine Celezić (dostupan na:

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/1/Prirucnik_200x280_web.pdf).

Radionica se održala u okviru projekta “Knjižnica – prijateljsko mjesto za osobe s teškoćama čitanja” koji financiraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica i Knjižnica i čitaonica “Fran Galović“ Koprivnica kao nositelj projekta. Dva su osnovna cilja ovog projekta. Prvi cilj je ukazati na potrebu sustavne i organizirane društvene podrške i pomoći osobama različitih dobi koje ne mogu čitati crni tisak na standardan način. Drugi cilj je ukazati na potrebu veće vidljivosti knjižnične ponude zvučnih knjiga, pomagala (asistivne tehnologije) i obrazovno-kulturnih programa kojima se promoviraju alternativne mogućnosti čitanja kao temeljne vještine i sposobnosti za što kvalitetniji osobni život, kao i uključivanje u društvo.

Skip to content