Odobrena sredstva za programe javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice u 2024. godini

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu i dostavljenog prijedloga Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, od strane gradonačelnika Mišela Jakšića, donijeta je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu.

Odluke su dostupne na poveznici: Odobrena sredstva za programe javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice u 2024. godini – Grad Koprivnica

Skip to content