Objavljen Poziv Vaučeri za digitalizaciju!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
2. Vaučer za digitalni marketing
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
5. Vaučer za složena digitalna rješenja
 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izrada strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjera kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:
 
Vrsta vaučera  – Maksimalni iznos potpore po vrsti (EUR)
1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV  –  9.990,00
2. Vaučer za digitalni marketing – VDM  –  9.990,00
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT  –  9.990,00
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO  –  14.500,00
5. Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD  –  19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi (pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće) mora imati najmanji broj zaposlenih prema donjoj tablici na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).

Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera:
Vrsta vaučera                                                                                         Min br. zaposlenih
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV                                                 1
Vaučer za digitalni marketing – VDM                                                                    1
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT                            3
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO                                     1
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD                                                           3

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” link na katalog nalazi se OVDJE. 

Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave (planirana su 3 roka, odnosno do iskorištenosti sredstava)

1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine – 3,318,070 EUR

2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine – 3,318,070 EUR

3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine – 3,318,070 EUR

Način naplate vaučera Obavlja se isplata vaučera na račun Korisnika primjenom metode nadoknade. Zahtjev za naplatu vaučera Korisnik može podnijeti u roku trideset (30) dana od dana isporuke usluge, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka dvanaest (12) mjeseci od datuma izdavanja vaučera u kojem roku Korisnik i pružatelj usluge potpisuju izvješće u kojem se utvrđuje da je usluga isporučena te da je odgovarajuće, zahtijevane kvalitete.
Za ovaj Poziv podnosi se jedan Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) nakon završene projektne aktivnosti, odnosno nakon isporuke usluge, koji se smatra završnim ZNS-om.

Za više informacija javite nam se na info@enterkoprivnica.hr ili na broj telefona 048/222-338.

Izvor: Objavljen Poziv Vaučeri za digitalizaciju! | Enter Koprivnica

Skip to content