Objavljen natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija!

Ministarstvo kulture i medija objavilo je natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”.

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Poziv je podijeljen na grupu A i grupu B te je ukupno raspoloživ iznos bespovratnih potpora za dodjelu iznosi 33.180.702.10 eura i to 21.000.000,00 eura za grupu A i  12.180.702,10 eura za grupu B.

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku  iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

  • trgovačka društva;
  • obrti;
  • ustanove u kulturi;
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice;
  • obrti;
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
  • trgovačka društva;
  • ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe. Popis prihvatljivih djelatnosti kao i više detalja o Pozivu dostupno je na poveznici.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj transformaciji poslovnog subjekta, uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te mogu obuhvaćati upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

Aktivnosti u grupi A moraju biti usklađene s Programom državnih potpora i Programom potpora male vrijednosti, ovisno što je primjenjivo. Aktivnosti u grupi B moraju biti usklađene s Programom potpora male vrijednosti. Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje su u skladu sa svrhom poziva i doprinose ostvarenju cilja poziva, a detaljniji popis nalazi se u Uputama za prijavitelje na poveznici.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.04.2024. godine 08:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2024. godine, 16:00 sati.

Za dodatne informacije o natječaju i pomoć kod pripreme projektne prijave, kontaktirajte nas na mail: info@enterkoprivnica.hr 

Izvor: Objavljen natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija! | Enter Koprivnica

Skip to content