Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini!

Ministarstvo kulture i medija objavilo je JAVNI POZIV ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA u 2022. GODINI – proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima.
 
Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:
 
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)
 
Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj Javni poziv usmjeren je na kontinuirani razvoj novih načina i modela poslovanja, uključujući i one osmišljene radi ublažavanja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije. Cilj mjera je dugoročna primjena i iskoristivost novih poslovnih rješenja u  uvjetima oporavka.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
 
Prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva i zadruge (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), obrti, ustanove (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetničke organizacije, djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost.
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi: promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike, zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici), prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl., nabava opreme, opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)
 
Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. Više informacija nalazi se https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363

Skip to content