Natko Beck “Što sam naučio o zdravlju? I kako ostati zdrav…”

U utorak, 4.4.2023. s početkom u 18,00 sati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica povodom Svjetskog dana zdravlja predavanje će održati poznati doktor Natko Beck s temom „Što sam naučio o zdravlju? I kako ostati zdrav…“.

Natko Beck liječnik, specijalist radiologije, ali i prvi hrvatski doktor – influencer, koji govori o zdravlju koristeći snagu društvenih mreža. Redovno zaposlen u bolnici Srebrnjak svojim javnim radom se trudi raditi na promociji zdravstvene pismenosti i kvalitete života.

U svojem predavanju iznijet će svoja dosadašnja iskustva u radu s ljudima i djecom kako bi skrenuo pozornost na stvari koje redovito  zanemarujemo. Kad govorimo o zdravlju trebamo biti svjesni da u tom trenutku moramo govoriti o fizičkom, psihičkom i duhovnom zdravlju, a ako zanemarimo samo jedan dio te trijade može doći do bolesti koju trebamo izbjeći. I Beck ističe kako i sam o svojem zdravlju ne brine na potpuno adekvatan način, ali radi na tome. Dr. Andrija Štampar, koji mu je uzor, govorio je da liječnik treba tražiti bolesnika, a ne bolesnik liječnika, kako bi se obuhvatili svi oni koji trebaju zaštitu, pa se i Beck toga drži te će tako doći i do koprivničke knjižnice da održi predavanje.

Skip to content