Na Spomen području Danica obilježen Međunarodni dan Holokausta

U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, Javne ustanove Spomen područje Jasenovac i Grada Koprivnice, na Spomen području Danica danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, koji se obilježava upravo na današnji dan, 27. siječnja.

Program je počeo polaganjem vijenaca na Spomen području Danica u 10.30 sati, a počast žrtvama odale su delegacije Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, Srpskog narodnog vijeća, Židovske općine Koprivnica, Spomen područja Jasenovac, Udruge antifašističkih boraca i antifašista Koprivnica, UABA Ludbreg i UABA Rasinja.

“Danas se prisjećamo svih žrtava holokausta i svih onih kojih su prošli kroz logor Danica, kao jednu crnu točku iz povijesti našeg grada i našeg kraja. Moram naglasiti da je tadašnja žrtva bila strašna. Strašna jer se radilo o sustavnoj politici koja je imala svoj naum, da temeljem određenih političkih rezultata, može se bi uzeti za pravo da se igra toga da istrebljuje rase i vjere prema nekim svojim preferencijama i budućim planovima. Toga se trebamo sa gnušanjem prisjećati uz odavanje dužnoga pijeteta svim onim nevinim žrtvama“, rekao je između ostalog gradonačelnik Mišel Jakšić, uz kojeg je u delegaciji bila njegova zamjenica Ksenija Ostriž.

Program je nastavljen otvorenjem novo­uređenog izložbenog prostora i izložbe „Od Danice do Jasenovca“ autora Martine Barešić i Đorđa Mihovilovića, koji je ostvaren inicijativom Udruge antifašista grada Koprivnice u suradnji s Gradom Koprivnicom.

U prigodnom programu sudjelovali su uče­nici Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovne škole „Podolice“ te Gi­mnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

Međunarodni dan sjećanja na žr­tve Holokausta obilježava se 27. siječnja Rezolucijom Ujedinjenih naroda od 2005. u spomen kada je Crvena armija 1945. godine oslo­bodila najveći nacistički koncen­tracijski logor Auschwitz.

Skip to content