Muzej grada Koprivnice

Središnjica:

Stari magistrat, Trg dr. Leandera Brozovića 1, Koprivnica

Sastavnice:

Galerija Koprivnica / Galerija Mijo Kovačić, Zrinski trg 9, Koprivnica

Galerija skulptura Ivan Sabolić, Marije Gupca 13, Peteranec

Galerija naivne umjetnosti, Trg Ivana Generalića 15, Hlebine

Spomen područje Danica, Đelekovečka cesta bb, Koprivnica

O Muzeju

Muzej je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost kao javnu službu te kulturno, komunikacijsko i informacijsko središte Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije koje vodi sustavnu brigu o nepokretnoj, pokretnoj i nematerijalnoj baštini grada i regije. Zadaća ustanove je sustavno prikupljanje, čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, restauriranje, konzerviranje i trajno zaštićivanje muzejske građe, stručna i znanstvena obrada nepokretnih i pokretnih spomenika kulture, održavanje stalnog postava muzeja i priprema povremenih pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Koprivnice i koprivničke Podravine, izdavanje i objavljivanje vlastitih publikacija, pripremanje i organiziranje brojnih kulturno-umjetničkih manifestacija i projekata, izložbi, predavanja, tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, muzejskih radionica i igraonica, promicanje muzejske struke u suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, školama i drugim pravnim osobama te zainteresiranim pojedincima u skladu s ICOM-ovim „Kodeksom profesionalne etike“ muzejske struke. Osnovne zadaće čini nabava muzejske građe, istraživanja, stručna i znanstvena obrada te njezina sistematizacije u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Koprivnički muzej sastoji se od više sastavnica u kojima se obavlja muzejsko-galerijska djelatnost kojima je postao neizostavna kulturna ustanova koja se predstavlja diljem Hrvatske i izvan njenih granica s bogatom baštinom i različitim aktivnostima prilikom kojih promiče vrijednosti i identitet kako same Koprivnice tako i Podravine u cjelini.

EU projekt reVITAlize ili „Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja“ u programu Interreg V-A program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020.

Projekt reVITAlize usmjeren je na proučavanje i revitalizaciju vinskog folklora, na brendiranje i promociju prekogranične regije koja ima potencijal postati održivi visokokvalitetni brend unutar scene vina. Projekt je donio energetsku obnovu jedne etaže Muzeja grada Koprivnice – podrumskih prostorija, a u Tótszentmártonu je omogućena izgradnja jedne ekokuće. Dio sredstava uložen je u izradu koncepta novog stalnog postava i njegovo opremanje i stalnu izložbu na temu tradicijskog vinogradarstva i podrumarstva s jedne strane te pučke pobožnosti s druge. Muzej i tradicionalna eko-kuća u Tótszentmártonu tim projektom postaju referentne točke za promociju vinskog folklora i enologije u Hrvatskoj i Mađarskoj prikazujući sve kvalitete tradicije i suvremenog. Organizirane su brojne izložbe, predavanja, stručne konferencije, predstavljanja, javni razgovori, a osmišljena je „Plemenka“, potpuno nova turistička ruta koju posjetitelj ili turist može samostalno pratiti kroz tiskanu mapu ili putem aplikacije za pametne telefone koristeći beacon tehnologiju.

Vrijednost: 998.227,08 EUR

Glavni korisnik: Grad Koprivnica (402.640,88 EUR)

Projektni partneri: Muzej grada Koprivnice (139.062,59 EUR) i Regija Mura, društveno i javno kulturno društvo s ograničenom odgovornošću (456.523,61 EUR)

Nagrade:

Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva 2013. godine za marketinško-propagandni program u sklopu izložbe i akcije Vruća juha.

Ostalo:

Muzej grada Koprivnice s ponosom prenosi krilaticu „moj generator kulture“ koji vjerojatno najkvalitetnije pokazuje smjer razvoja ustanove pri čemu je osnovica postavljena upravo na baštini i stvaranju kulturnih programskih aktivnosti. Pritom se programi ostvaruju u suživotu sa zajednicom, proaktivno promišljajući njene potrebe i prateći suvremena zbivanja. Okrenuti budućnosti, ne zaboravljajući prošlost i ostavštinu koja nam je dana u nasljeđe budućim pokoljenjima. Godišnje se producira stotinjak raznovrsnih programa, pazeći pritom na razvoj publike, ciljano ih osmišljavajući kako bi se stvorio inkluzivan odnos s publikom. Otvorenost muzealaca danas je jedna od najvećih snaga koje ova kulturna ustanova pruža svakodnevno i svima.

Skip to content