Mini pozivi u okviru potprograma Kultura 2022.

U skladu sa sektorskim prioritetima Programa, a temeljem godišnjeg plana rada za 2022. godinu, u okviru potprograma Kultura otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga namijenjeni partnerskim konzorcijima koji će svojim aktivnostima podizati i jačati kapacitete određenih sektora i pratiti razvoj europskih kulturnih politika.

POTPORA ZA PROVEDBU IMPLEMENTACIJE OZNAKE EUROPSKE BAŠTINE 2022 

Potpora za provedbu implementacije Oznake europske baštine namijenjena je razvoju krovne organizacije koja će osigurati određene mjere za povećanje kapaciteta lokaliteta te bolju vidljivost i utjecaj oznake EHL-a općenito. Cilj poziva fokusiran je na aktivnosti koje se odvijaju isključivo na području država članica EU umrežavanje nositelja Oznake, nacionalnih koordinatora i aktivnih sudionika u sektoru kulturne baštine, suradnju, obuku te komunikacijske i promotivne aktivnosti. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odvijaju isključivo na području država članica EU, a prihvatljivi prijavitelj može biti jedna organizacija ili konzorcij.

 • Trajanje projekta: aktivnosti će se provoditi u razdoblju od ožujka 2023. do kraja srpnja 2026. (40 mjeseci)
 • Budžet: EUR 3 000 000 sa stopom sufinanciranja od 90%
 • Rok: 5. listopada 2022. u 17 sati CET

EUROPSKI BAŠTINSKI HUB POTPORA HOLISTIČKOG I ISPLATIVOG PRAĆENJA EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE

Europska komisija, zajedno s članovima Ekspertne radne skupine za kulturnu baštinu (CHEG) provodi pilot projekt uspostave Europskog baštinskog huba (European Heritage Hub), prostora za suradnju i  razmjenu znanja o baštini s dionicima sektora i građanstvom te održati i ojačati politički zamah stvoren Europskom godinom kulturne baštine 2018. godine. Cilj poziva je promovirati zajedničke aktivnosti, promicati holistički i integrirani pristup politici kulturne baštine te doprinijeti implementaciji, promicati inovativne modele participativnog upravljanja kulturnom baštinom i pružiti relevantne podatke, analize, studije. Na Poziv se može prijaviti samostalno ili u sklopu konzorcija, a bit će odobren jedan projekt.

 • Trajanje projekta: 24 mjeseci
 • Iznos proračuna Poziva: EUR 2 883 300 sa stopom sufinanciranja od 90%
 • Rok: 18. listopada 2022. u 17:00 CET

PERFORM EUROPE – POTPORA PREKOGRANIČNIH TURNEJA I DIGITALNE DISTRIBUCIJE UMJETNIČKIH IZVEDBENIH DJELA 

Perform Europe je poziv u skladu sa sektorskim pristupom obzirom da je sektor izvedbenih umjetnosti jedan od najteže pogođenih pandemijom Covid-19. Cilj poziva je stvoriti distribucijsku platformu na EU razini koja će pomoći da djela izvedbenih umjetnosti prelaze granice na održivinkluzivan i inovativan način, omogućujući turneje, raznovrsnost i internacionalizaciju festivalskih programa i mjesta održavanja izvedbi. Ovim pozivom obuhvaćeni su podsektori: kazališteplesperformanscirkusumjetnost na otvorenom i lutkarstvo. Prijaviti se može samostalno ili u sklopu konzorcija, a bit će odobren jedan projekt.

 • Trajanje projekta: do 36 mjeseci
 • Budžet: EUR 3 000 000 sa stopom sufinanciranja od 90% ( najmanje 70% odobrenog proračuna mora biti namijenjeno kaskadnom sufinanciranju putem kojeg će se podržati najmanje 35 projekata)
 • Rok: 08. studenog 2022. u 17:00 CET

MUSIC MOVES EUROPE – POTPORU EUROPSKOM GLAZBENOM SEKTORU 

Potpora europskom glazbenom sektoru nastoji obuhvatiti europsku raznolikost i talent, jačanje konkurentnosti europskog glazbenog sektora te povećanje pristupa glazbi. Music Moves Europe usmjeren je na dizajn, provedbu i praćenje jedinstvene sheme financijske potpore koja redistribuira sredstva u obliku bespovratnih sredstava krajnjim primateljima unutar europskog glazbenog sektora putem otvorenih poziva za dostavu prijedloga, a mora se sastojati od najmanje tri poziva za dostavu prijedloga koji osiguravaju bespovratna sredstva krajnjim primateljima u glazbenom sektoru kako bi im se omogućilo istraživanje 3 teme poslovnog razvoja: prijenos uživo (livestreaming), suradnja prostora za održavanje glazbenih događanja te izvoz glazbe. Projektne prijedloge mogu podnijeti konzorciji sastavljeni od najmanje dva prijavitelja iz dvije države koje participiraju u programu Kreativna Europa, a bit će odobren jedan.  

 • Trajanje projekta: do 36 mjeseci
 • Budžet: EUR 4 500 000 sa stopom sufinanciranja od 90% (najmanje 80% odobrenog proračuna mora biti namijenjeno kaskadnom sufinanciranju putem kojeg će se podržati najmanje 60 projekata)
 • Rok: 12. siječnja 2023. u 17:00 CET

Izvor: Mini pozivi u okviru potprograma Kultura 2022. (deskkultura.hr)

Služba za Kreativnu Europu / Desk Kreativne Europe

Skip to content