KUPID

Projekt “Koprivničke Udruge Ponovno Imaju DOM“, akronim KUPID, provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Cilj projekta:

Cilj projekta je revitalizacija prostora Doma mladih Koprivnica koji će se iz pasivnog prostora pretvoriti u aktivan društveni centar te će kroz koordinaciju i vođenje društvenog centra nuditi širok spektar raznolikih programa i aktivnosti s ciljem povećanja participacije svih dionika u društveno – kulturnom životu zajednice. U periodu provedbe projekta u prostoru Doma mladih Koprivnica održat će se 30 programa s više od 180 aktivnosti za sve dobne skupine usmjerenih na promociju zdravog života, prehrane, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ekologije, sportskih aktivnosti, filma, plesa, promicanja volonterstva i slično. Izvršit će se adaptacija prostora, nabava opreme i namještaja te razviti strategija daljnjeg sudioničkog upravljanja prostorom. Na taj način bit će dodatno vidljiva društvena vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

Očekivani rezultat projekta:

  • revitalizacija prostora u javnom vlasništvu kroz koji će se Dom mladih Koprivnica iz pasivnog prostora pretvoriti u aktivan društveni centar
  • koordinacija i vođenje društvenog centra koji nudi širok spektar raznolikih programa i aktivnosti s ciljem povećanja participacije svih dionika u društveno – kulturnom životu zajednice.

Glavni korisnik projekta:

Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva)

Projektni partneri:

Grad Koprivnica, Pučko otvoreno učilište Koprivnica

Ukupna vrijednost projekta:

1. 553.566,67 kuna

Postotak EU sufinanciranja:

100 % (85 % sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Period implementacije projekta:

29.05.2020. – 28.05.2022.

Skip to content