Koprivničkih osam knjiga

U toku 1980. godine u Koprivnici je izdano osam knjiga, kojima se nastavlja bogata nakladnička djelatnost u ovom gradu. Muzej grada Koprivnice izdao je četiri knjige, „Podravka“ dvije, te „Bilokalnik“ i „Sloga“ po jednu. O svakoj od izdanih knjiga navest ćemo tek osnovne podatke.

  1. Podravski zbornik ’80 – to je šesto godište ovog izdanja, koje na 430 stranica sadrži 56 naslova od 61 autora. Najvažnije teme odnose se na privredni trenutak Podravine, a obrađena je i tematika iz podravske revolucionarne prošlosti, zatim iz opće povijesti, etnografije, arheologije, literature i slično. Knjiga je ilustrirana s oko 250 fotografija i crteža. Naklada iznosi 4000 primjeraka, a prodajna cijena 200 dinara po primjerku. Može se naručiti u Muzeju grada Koprivnice.
  2. „Suvremeno dijalektalno pjesništvo Primorja i Podravine“ – Nakladnici su zajednički bili Izdavački centar Rijeka i Muzej grada Koprivnice. Knjiga na 180 stranica donosi antologije suvremene čakavske poezije Primorja i kajkavske poezije Podravine. Autori iscrpnih studija o čakavskoj odnosno o kajkavskoj poeziji su Milan Crnković i Ivan Peterlin. Zastupljeno je 27 čakavskih i 19 kajkavskih pjesnika. Naklada knjige je 250 primjeraka, a uz cijenu od 150 dinara po primjerku može se naručiti u Muzeju grada Koprivnice.
  3. Dragutin Feletar: Podravinom i Međimurjem – Nakladnik Muzej grada Koprivnice, predgovor Ivan Peterlin, 180 stranica, 26 putopisa i eseja, na kraju knjige iscrpna bibliografija autora. Naklada knjige je 1500 primjeraka, a uz cijenu od 100 dinara po primjerku može se naručiti u Muzeju grada Koprivnice.
  4. Božo Hlastec: „Na zemli tragi“ – Zbirka kajkavskih pjesama, na 64 stranice uvršteno je 45 pjesama, ilustracije Nikola Večenaj Leportinov, predgovor Dragutin Feletar, naklada 600 primjeraka. Može se naručiti u Muzeju grada Koprivnice uz cijenu od 50 dinara za promjerak.
  5. Dragutin Feletar: „Prilozi za povijest Podravke“ – Knjiga je monografskog karaktera i temeljito obrađuje povijest prerade hrane u Podravini od početka do danas. Na 440 stranica velikog formata uvršteno je više od 800 kartica teksta, te 450 fotografija i ilustracija. Predgovor knjizi napisao je Vladimir Trojak, a stručni recenzent je prof. dr. Veljko Rogić. Naklada knjige je 12000 primjeraka. Knjiga se ne prodaje, već se eventualno za muzeje može dobiti gratis u „Podravki“.
  6. Bernarda Varga – Davorka Šavor: „Uvijek ima nešto dalje“ – Zbirka pjesama u nakladi Radničke literature sekcije „Podravka“. Izbor i predgovor Božica Jelušić. Naklada 600 primjeraka, može se naručiti kod nakladnika uz prodajnu cijenu od 50 dinara po primjerku.
  7. Dragutin Feletar: „Bilokalnik 1960 – 1980“ – Monografija SOUR-a „Bilokalnik“ Koprivnica u kojoj je uz temeljit prikaz razvoja ove radne organizacije dat i povijesni razvoj prerade drveta, kao i eksploatacija šljunka i gline u Podravini. Opseg knjige je 160 stranica, uz stotinjak fotografija i crteža. Naklada knjige iznosi 5000 primjeraka, a muzeji mogu eventualne gratis primjerke dobiti u SOUR-u „Bilokalnik“.
  8. Dragutin Feletar: „Sloga 1945 – 1980“ – Knjiga sadrži monografski prikaz razvoja obućarstva i prerade kože u Koprivnici od cehova, preko drugih obrtničkih udruženja i zadruga do današnje suvremene obućarske industrije „Sloga“. Opseg knjige je 120 stranica, uvršteno je oko 70 fotografija i drugih ilustracija, a naklada iznosi 1500 primjeraka. Knjiga se eventualno kao gratis primjerci može dobiti u RO „Sloga“ Koprivnica.

Na kraju valja navesti da je u toku 1980. u Koprivnici tiskano i nekoliko zbirki pjesama i drugih knjiga u vlastitoj nakladi autora. Od ovih knjiga naročito je vrijedna ona Ivana Peterlina: „Koprivnica grade moj…“, koja je tiskana u posebnoj biro-offset tehnici, a u nakladi od 50 primjeraka. Ova zanimljiva knjiga sadrži tridesetak kritičkih napisa o Koprivnici i njezinim žiteljima, koje je autor dosad objavio u lokalnom podravskom listu.

Citirano: Dragutin Feletar

„Muzejski vjesnik 4, glasilo muzejskog društva

sjeverozapadne Hrvatske, veljača 1981., str. 89. – 91.“

Skip to content