Koprivnički povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar na tribini “Za naivnu umjetnost”

Tribina ‘Za naivnu umjetnost’ održat će se u utorak 14. svibnja u 10:30 u Matici hrvatskoj u Zagrebu (Dvorana Jure Petričevića). Sudjeluju: Vladimir Crnković, Marijan Špoljar, Ante Žaja; moderatorica je Ivana Mance.

Naivna umjetnost nesumnjivo predstavlja jednu od najvrjednijih dionica likovno-umjetničkog modernizma u Hrvatskoj. Nasuprot popularnom mišljenju o samoniklosti te pojave, ona je bila brižno uzgajana u institucionalnom okrilju i pod paskom najuglednijih povjesničara umjetnosti i likovnih kritičara, što se odrazilo na visoke kriterije prosudbe djela naivne umjetnosti i jednako visoku razinu rasprave o njoj. U tome leži i osnovni razlog njezina internacionalnog uspjeha: malo koji odvjetak hrvatske umjetničke produkcije imao je u inozemstvu tako povoljnu recepciju i stekao takvu međunarodnu publiku, kakvu je imala tzv. naiva, a posebno pojedini njezini korifeji poput Ivana Generalića ili Ivana Rabuzina. I premda je naivna umjetnost danas umjetnički dovršen fenomen, vezan uz specifični povijesni kontekst, kao bitan segment hrvatske i svjetske modernističke baštine ona i nadalje privlači međunarodnu pažnju, i to ne samo poklonika već i stručnjaka zainteresiranih za pojave koje se opiru pojednostavljenom pogledu na modernu umjetničku epohu. Teško se je, međutim, oteti dojmu da današnja hrvatska kulturna javnost zaobilazi tu, riječima Tonka Maroevića, „slobodarsku i neukalupljenu crvenu nit modernizma“. Može se učiniti i da struka povijesti umjetnosti za nju dovoljno ne mari, unatoč spoznajama stečenim kroz dvije generacije vlastitih prethodnika. Prepuštena neobaviještenoj folklorizaciji i turističkom brendiranju, izostanku kvalitativne distinkcije ili jednostavno inerciji zaborava – bez angažmana struke naivna umjetnost izvjesno gubi svoju umjetničku bit.

Opravdano je stoga zapitati se kako je do toga došlo i što se može učiniti da iznova potaknemo zanimanje za proučavanje toga izuzetno važnog segmenta hrvatske likovne baštine. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske poziva na tribinu na kojoj će se stručnjaci u području naivne i autsajderske umjetnosti podsjetiti njezinih početaka i vrhunaca, obazreti se na povijest njezine institucionalizacije i muzealizacije, ali i zapitati se o razlozima prekida u kontinuitetu razumijevanja i vrednovanja te razmotriti poteze koje struka može napraviti za njezinu buduću kritičku fortunu.

Tribinu organizira Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske u suradnji s Odjelom za likovne umjetnosti Matice hrvatske.

Izvor:

Culturenet.hr – Tribina: ‘Za naivnu umjetnost’

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (dpuh.hr)

Skip to content