Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica obilježava 20. obljetnicu smrti Božene Loborec

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica obilježava 20. obljetnicu smrti Božene Loborec organizacijom znanstvenog kolokvija krajem svibnja 2023. godine. Osim što je bila književnica i nastavnica materinjeg jezika, Božena Loborec bila je i direktorica koprivničke Gradske knjižnice od 1981. do 1988. godine.

Božena Loborec je rođena u Koprivnici 1.6.1926., gdje je i umrla 3.1.2003. Rijetko je koja osoba svojom svestranošću ostavila trag u kulturnoj povijesti grada Koprivnice poput Božene Loborec. Osim toga, jedna je od „najkoprivničkijih“ književnih stvaratelj-a/ica kojoj je rodna Koprivnica bila i ostala trajnom inspiracijom. Grad Koprivnica u kojoj je preživjela gotovo cijeli život (osim ratnih godina u partizanima 1943.-1945. i školovanja u Zagrebu 1947.-1953. te nastavničke službe u Kotoribi 1953.-1955.) prisutan je u njenoj nagrađivanoj kajkavskoj i štokavskoj poeziji, romanima, pripovijetkama, esejima. Književnim, kritičkim i memoarskim prilozima te kulturološkim raspravama o koprivničkom kraju surađivala je i u nacionalnoj i lokalnoj periodici, a između ostaloga i u Podravskom zborniku, čija je urednica bila 1981.–1982. Posebna priča vezana za njezino stvaralaštvo je satirička kolumna u „Glasu Podravine“ koju se s nestrpljenjem čekalo svakog petka i koju je potpisivao tajanstveni „Husni“, pseudonim kojim se Božena služila. Tu je do posebnog izražaja dolazila njena oštoumnost, britki jezik i pero kojima je bez poštede ocrtavala gradski život i njegove stanovnike.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica namjerava organizacijom znanstvenog kolokvija u svibnju 2023. godine  (re)valorizirati svestrani rad ove književnice, pedagoške i knjižnične djelatnice koja je cijeli život svojim radom bila vezana uz kulturno-prosvjetni život Koprivnice. Na skupu će se prezentirati i nalazi do kojih se došlo uvidom u njezinu pisanu ostavštinu koju je oporučno ostavila akademiku Dragutinu Feletaru i dr. sc. Dijani Sabolović-Krajina.

Skip to content