Kino Velebit

Kino Velebit jedno je od najuspješnijih nezavisnih kina u Republici Hrvatskoj koje kombinira mainstream program s europskim, neameričkim, nacionalnim, kinotečnim i art naslovima, što se pokazalo kao pun pogodak. Kvalitetan program prepoznao je i Hrvatski audiovizualni centar, koji uz Grad Koprivnicu, sufinancira jedan dio posebnih programa. Jedno je od kina s najvećim brojem projekcija na razini godine ( u nezavisnoj mreži kina): radnim danom održavaju se tri kino projekcije, a vikendom četiri. Za škole i vrtiće  te zainteresirane grupe organiziraju se kinoprojekcije u prijepodnevnom i ranom popodnevnom terminu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Kino Velebit u Koprivnici jedno je od najuspješnijih u Hrvatskoj sa stalnim rastom broja gledatelja i visokim omjerom posjeta u odnosu na broj sjedala.

Kino program u našem kinu brižljivo se bira: kreira se kombinirajući „main stream“ program ( blockbustere)  s europskim i nacionalnim filmovima. Želja je koprivničku publiku naviknuti na gledanje europskih i nacionalnih filmova te povećati broj gledatelja na tim projekcijama.  

Od 2018.godine, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom  u  kinu se održavaju i senzorne projekcije  za djecu s poteškoćama senzorne integracije. Filmovi koji se prikazuju su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu sa senzornim poteškoćama. Djeca sa senzornim poteškoćama mogu imati teškoće uzrokovane preosjetljivošću na jake boje, svijetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno. U senzornoj projekciji djeca su na prvom mjestu, tako da sve njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom “kino za sve kino, dostupno svima”. Na senzorne projekcije dobrodošla su sva djeca, ne samo ona sa senzornim poteškoćama. Na taj način ruše se predrasude i stereotipi te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Ulaže se trud i u educiranje mlade publike- u suradnji s UO Bacači sjenki od 2015.godine održavaju se filmske radionice FROOOM, na kojima osnovnoškolci uče kako nastaje film i što se sve događa iza kamere. U 2020. godini po prvi smo put organizirane su i i filmske radionice za odrasle, koji su u dva seta dvodnevnih, cjelodnevnih radionica obrađivali teme scenarija, montaže i produkcije. S obzirom da se pokazao interes za ovakav tip radionica, svakako će se nastaviti njihova provedba.

U okviru projekta punog naziva EDU Roma, projekta odobrenog u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska ( projekta u punom nazivu “Education Development for Understanding Roma”), kreiran je kurikul za snimanje filma u četiri modula, te su učenici Obrtničke škole Koprivnica koji sudjeluju u projektu pohađali nastavu i snimili film.

U 2019. godini kino je uspjelo privući mlađu generaciju (15+) , što je bio razlog za ulaganje 84.000 vlastitih sredstava za moderniziranje opreme – kino je opremljeno novim, većim srebrnim Harknessovim platnom, čime smo dobili wall-to-wall ekran. Modernizaciji je doprinijelo i opremanje novim procesorom zvuka Dolby cp750. Ulaganje u modernizaciju pokazalo se kao pun pogodak jer se broj gledatelja u kinu povećao, tako da je u 2019.godini bio rekordan broj posjetitelja – 39 269.

U 2021. godini kino je opremljeno novim zvučnicima i pojačalom, čime je audiovizualni doživljaj dodatno poboljšan.

Bogati program kina Velebit rezultat je suradnji s  međunarodnom umjetničkom i proizvodnom platformom za interdisciplinarnu suradnju, stvaralaštvo te promišljanje intermedijalne umjetnosti „Bacači sjenki“, s udrugom „Dobar film“ , s udrugom za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, Hrvatskim filmskim savezom te drugim udrugama i institucijama.

Kino “Velebit”
Zrinski trg 6
48000 Koprivnica

WEB: https://kino.pou-kop.hr/

TELEFON
Tel: 048 / 621 – 653

E-MAIL
velebit@pou-kop.hr

RADNO VRIJEME BLAGAJNE
Radno vrijeme blagajne je svakim danom od 15:30 sati do kraja zadnje projekcije, a vikendom uz redovito radno vrijeme blagajna radi i od 10:30 do kraja matineje.

REZERVACIJA KINO ULAZNICA
Ulaznice možete rezervirati unutar radnog vremena na blagajni kina ili na telefon 048/621-653 u vremenu od 16:30 – 19:30 sati.

Skip to content