Grad Koprivnica objavio Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16 i 7/19) i točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu (KLASA: 230-01/23-05/0070, URBROJ:2137-1-06-02/8-23-3, od 29.09.2023. godine), Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi

Grada Koprivnice za 2024. godinu

Sve potrebne informacije u vezi ovog Javnog poziva nalaze se u Uputama.

Skip to content