Forum udruga Nezavisne kulture

Forum udruga nezavisne kulture FUNK, osnovan je 2014. godine u Koprivnici, od strane koprivničkih udruga s područja nezavisne kulture: maMUZE, Kopriva, RockLive, Pod Galgama. Nakon osnivanja, djelovanju FUNKa pridružuje se i udruga Atelieri Koprivnica. Udruge članice bave se različitim kulturnim praksama i aktivne su u raznim sektorima civilnog društva kroz redovite godišnje programe, svaka u svom kulturnom polju.

Do spajanja je došlo na prirodan način uslijed već ustaljene međusobne podrške i solidarnosti, a prvenstveno radi artikuliranijeg osluškivanja potreba u civilnom sektoru i organiziranijeg djelovanja, sve kako bi nezavisna kultura postala važan faktor gradskog kulturnog identiteta. Okupljanjem navedenih udruga u forum, stvorena je platforma za snažniji i dinamičniji razvoj nezavisne kulture i umrežavanje koje Koprivnicu oživljava i otvara suvremenim kulturnim praksama.

Na zajedničku inicijativu koprivničkih udruga, bendova i pojedinaca, Savez udruga FUNK u suradnji s Gradom Koprivnicom započeo je svoj rad u jednoj od zgrada na području koprivničkog Kampusa s ciljem razvoja budućeg društveno-kulturnog centra. U navedenom prostoru udruge članice FUNKa, kao i druge zainteresirane strane provode svoje projekte.

Riječ je o produkciji svih događanja kojima se bave udruge pojedinačno (koncerti, radionice, predavanja, izložbe, okrugli stolovi, projekcije filmova, performansi i dr.), otvaranje prostora mladima, povezivanje sa sveučilištem i studentima, upoznavanje publike s novim umjetničkim praksama, promicanje suvremenih modela nezavisnog kulturnog djelovanja i inovativnih modela nezavisne kulturne produkcije radi boljeg razvoja civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj sceni, stvaranje mlade (nove) publike, podizanje kvalitete života u gradu i života mladih.

Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 16 (Kampus, Koprivnica)

Kontakt: savez.udruga.funk@gmail.com

EU PROJEKTI
PROJEKT – „FUNK – Centar izvan centra“

U partnerstvu s Gradom Koprivnica u listopadu 2018. započet je dvogodišnji projekt „FUNK – Centar izvan centra“ za koji je odobreno stopostotno financiranje u sklopu natječaja Ministarstva kulture „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Projektom su predviđene razne programske aktivnosti – video art, napredne vizualizacije, dizajn zvuka, dizajn plakata, interpretacija kulturne baštine, filmska kritika, suvremena fotografija, koncerti, izložbe, performansi, amaterske predstave, studijska putovanja, ali i izrada Strategije razvoja nezavisne kulture grada Koprivnice, a sve s ciljem podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi, razvoja i uspostave modela sudioničkog upravljanja u kulturi i provedbe kulturnih i umjetničkih programa.

Očekivani rezultati projekta:

Broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada – 5

Broj članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač lokalna ili područna samouprava, te zaposlenika jedinica lokalne i područne samouprave koji sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi – 15

Ukupna vrijednost projekta – 844.597,61kn
EU sufinanciranje projekta – 717.907,97kn
Trajanje projekta – Od 21. listopada 2018. do 20. rujna 2020.

Kao rezultat projekta ispunjeni su svi traženi pokazatelji, te su postavljeni temelji za uspostavljanje društveno-kulturnog centra FUNK.

PROJEKT – „Centar+“

Projektom “Centar +” želi se kroz revitalizaciju neiskorištenih objekata unutar bivše koprivničke vojarne, uz civilno-javno partnerstvo najaktivnijih gradskih udruga na području nezavisne kulture i jedinice lokalne samouprave, nastaviti s radom društveno-kulturnog centra FUNK, te razviti nove programe i aktivnosti centra.

Projekt “Centar +” usmjeren je proširenju suradnje s Gradom Koprivnicom, jačanju vlastitih kapaciteta, a najveći broj projektnih aktivnosti usmjeren je lokalnoj zajednici i njihovom uključivanju u razvoj kulturnog centra FUNK: povećat će se broj korisnika nezavisno-kulturnih i edukativnih programa, a posljedično se povećava kvaliteta života građana.

Suradnjom na ovom projektu nastavlja se rad na razvoju kulturnog centra u Koprivnici, te se decentraliziraju kulturne aktivnosti izvan glavnog grada Hrvatske.

Projekt se provodi u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.“

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta – 1.648.240,75kn

Trajanje projekta – Od 09. studeni 2020. do 09. studenog 2022.

Skip to content