Đuro Sudeta “Sa livada”

Miriše trava dogorjelog dana,

nad vodom sanjaju nagnute ive.

Otpalo lišće pokriva sjene;

dižu se magle daleke i sive…

Dolazi suton sa modrih šuma

i modre oblake sa sobom vuče;

lagano, nijemo nestade sunce –

sanjaju ravni o prošlome juče.

A tamo daleko u selu samu

šumore molitve u kućama svima,

dok studena sumorno zvona ječe

u mrtvome molu bolesnih rima.

I tako stojim i zurim u tamu,

pale se luči negdje kraj druma

usnule ravni, te tek s daleka

miriše lahor umornih šuma.

Izvor: https://library.foi.hr/dbook/index.php?C=1094&broj=1

Skip to content