Đuro Ester, kulturni animator

Đuro Ester rođen je u Koprivnici 2. ožujka 1844. godine. Osnovnu (pučku) školu polazio je i završio u Koprivnici, a gimnaziju u Zagrebu, Varaždinu i Senju. Pedagoške znanosti polazio je i završio u Beču i Zagrebu. Učiteljskim radom započeo je u Koprivnici, 1865. godine, gdje je radio punih 27 godina – sve do smrti, 29. ožujka 1892. godine.

Osim prosvjetnog, Đuro Ester bavio se i književnim radom. Najpoznatiji dio Esterova stvaralaštva su njegove komedije, često izvođene i prikazivane po čitavoj zemlji: “Šoštar i ašešor” (prikazana u Zagrebu 29. siječnja 1882. godine), “Redateljske neprilike” (prikazana 4. ožujka 1884. godine), “Penzionatkinja” (prikazana 21. ožujka 1884. godine), “Pravnički ples” (prikazana 2. ožujka 1885. godine), te libreta za manje glazbene šaljive scene: “Nos selskog suca”, “Međimurska kuga”, “Mlinar i dimnjačar”. Sve ove šaljive scene su uglazbljene.

Đuro Ester bio je jedan od najizvođenijih autora toga vremena. Građu za svoja djela autor je crpio iz neposrednog vlastitog iskustva  i života Koprivnice. Živeći u jednoj takvoj sredini, punoj malograđanštine, Đuro Ester je na najbolji mogući način   ostavio pravi dokument svojeg vremena: njegove dosjetke, komedije i igrokazi upravo obiluju društvenim prilikama u kojima se kretao i živio. Rad Đure Estera očitovao se i u kulturnoj animaciji, jer je upravo u Koprivnici kao mlad učitelj osnovao amatersko kazalište, koje je bilo jedno od prvih diletantskih društava u Hrvatskoj.

Kao vrlo obrazovan čovjek Ester je brzo shvatio da upravo pišući na kajkavskom, može dobiti onu neophodnu dramaturšku napetost i dinamiku scene. Stoga je nerijetko uz štokavski tekst, u svoje komedije ubacivao niz dijaloga na kajkavskom dijalektu. Na taj način djelo Đure Estera pouzdan je nastavljač dobre tradicije stare hrvatske komedije u doba prije Ilirskog preporoda.

Tekst preuzet sa: http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/skola/_uro_ester

Skip to content