Dostupne nove studije za izradu visokokvalitetnih životnih prostora

Studije slučaja, audio snimke i višejezični alati namijenjeni arhitektonskim stručnjacima i donositeljima političkih odluka nadopunjuju izvješće „Ususret zajedničkoj kulturi arhitekture“.

Pitanja kvalitete stanovanja, vanjskog i rekreativnog prostora od iznimne su važnosti za kvalitetu ljudskog života i dobrobiti. Kako je navedeno u izvješću Ususret zajedničkoj kulturi arhitekture, kvalitetan životni prostor i dizajn ne bi trebali biti samo funkcionalni, ekološki ili ekonomski, već bi trebali ispunjavati i društvene, kulturne i psihološke potrebe, te doprinositi općem osjećaju pripadnosti. Visokokvalitetan izgrađeni okoliš u jednakoj je mjeri mjesto povezivanja ljudi i jačanja društvene kohezije koliko i održiv prostor javnih susreta.

U sklopu navedenog izvješća, objavljeni su javno dostupni dodatni materijali kojima se upotpunjuje razumijevanje odnosa izgrađenog okoliša i ljudskih potreba:

POZADINA

Izvješće Ususret zajedničkoj kulturi arhitekture objavljeno 2021. godine u okviru Plana rada EU-a za kulturu za razdoblje 2019. – 2022., rezultat je rada stručne skupine država članica u kojemu se predlažu ključni kriteriji za procjenu kvalitete prostora i daju se političke preporuke za stvaranje zajedničke kulture arhitekture. Izvješće daje preporuke koje ciljaju na različite razine, poput politika Europske unije, nacionalnih okvira i lokalnih razina, kao i dionika iz privatnog sektora i profesionalnog područja. U njemu su objedinjeni prevladavajući trendove i najbolje prakse u upravljanju suvremenim prostornim projektiranjem, dajući preporuke na više razina i osiguravajući visoku kvalitetu u arhitekturi i izgrađenom okruženju za sve.

Izvor: Dostupne nove studije za izradu visokokvalitetnih životnih prostora (deskkultura.hr)

Skip to content