Culture Moves Europe –poziv za domaćine rezidencija

Otvoren je Culture Moves Europe – poziv za domaćine rezidencijalnih boravaka kojeg provodi Goethe Institut u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa.

U okviru nove sheme Culture Moves Europe | Culture and Creativity (europa.eu) otvoren je poziv za domaćine rezidencija koji pruža financijsku potporu organizacijama i umjetnicima registriranim u jednoj od 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.  Svrha potpore je pružiti financijsku potporu domaćinima /organizacijama zainteresiranim za provedbu rezidencijalnih projekata.

Popis svih zemalja – Creative Europe Desks | Culture and Creativity (europa.eu).

ŠTO JE POZIV ZA REZIDENCIJALNI BORAVAK?

Poziv je namijenjen pravnim osobama koje imaju kapacitete (ugostiti rezidencijalni projekti, objekt, zaposlenike, mogućnost mentorstva) i iskustva u organizaciji i provedbi kreativnih aktivnosti umjetničkih rezidencijalnih boravaka u trajanju od minimalno 22 dana, a koje djeluju u sektorima zastupljenim u potprogramu Kultura (arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, književni prijevodi, glazba, izvedbene umjetnosti, likovne umjetnosti).

Pozivom domaćinima rezidencijalnih boravka želi se potaknuti suradnja domaćina, umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca različitih profila i različitih disciplina s ciljem daljnjeg razvoja umjetničkog i kulturnog ekosustava diljem Europe.

Domaćini / organizacije mogu primiti 1 – 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca iz drugih država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa na minimalno 22 dana do najviše 10 mjeseci, a ostvarena potpora za boravak odnosi se na putne troškove umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca i na troškove njihovog ugošćavanja. Domaćin mora osigurati smještaj, odgovarajuće radne prostore, odgovarajući materijal i opremu ovisno o potrebama projekta te stručno mentorstvo, a ukoliko je moguće, treba osigurati vezu s lokalnom zajednicom kako bi se podržao lokalni umjetnički i kulturni razvoj ali i vidljivost umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji sudjeluju.

Poziv se odvija u dvije faze:

FAZA 1 | ODABIR DOMAĆINA REZIDENCIJALNIH BORAVAKA

U pravo fazi projekta prijavljuju se kandidati s rezidencijalnim projektima, s određenim konceptom i ciljevima u kojima će sudjelovati pozvati umjetnici i/ili kulturni profesionalci. U okviru rezidencijalnog projekta domaćina, umjetnici i/ili kulturni profesionalci mogu razvijati vlastiti projekt ili surađivati ovisno o području stručnosti i profesionalnim potrebama slijedeći ciljeve i koncept predložen od strane domaćina. Cilj je da umjetnici i/ili kulturni profesionalci imaju koristi od lokalne zajednice i okruženja, opreme i mentorstva koje pružaju domaćini. Projekti rezidencijalnih boravaka moraju imati jedan do dva prioriteta:

 • ISTRAŽIVANJE
  • provoditi istraživanja, istraživati i raditi na određenoj temi i novom konceptu
 • STVARANJE
  • uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog/kulturnog djela
 • UČENJE
  • unaprijediti kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom
 • POVEZIVANJE
  • razvijati profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj sudionika, povezati se s novom publikom
 • TRANSFORMIRANJE
  • doprinositi društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa. Od kandidata koji odaberu ovaj cilj očekuje se provedba rezidencijalnog projekta u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa (NEB). (detalji u smjernicama poziva)
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji moraju biti pravni subjekti (poput neprofitnih organizacija, udruga, javnih tijela, zaklada, kompanije, samozaposlenih osoba) aktivi u jednom od navedenih sektora: arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, knjiženi prijevodi, glazba, izvedbene umjetnosti i vizualne umjetnosti. Prijavitelji moraju biti legalno registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

UVIJETI
 • Prijavitelji moraju imati kapacitete na prihvatljiv način ugostiti između 1 do 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.
 • Projektni prijedlozi moraju adresirati jedan do dva navedena cilja
 • Prijavitelji moraju umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima pružiti stručno mentorstvo
 • Projektni prijedlozi moraju moći omogućiti minimalno 22 dana do maksimalno 300 dana neprekinutog rezidencijalnog boravka. Umjetnici i/ili kulturni profesionalci moraju uložiti minimalno 70% svog vremena na radu u rezidencijalnom boravku.
 • Rezidencijalni boravci podijeljeni su u tri kategorije:
  • cca 68% za kratkoročne boravke / 22 – 60 dana
  • cca 22% za srednjoročne boravke / 61 – 120 dana
  • cca 10 % za dugoročne boravke / 121 – 300 dana
 • Rezidencijalni boravak provodi se jednoj lokaciji koja mora biti na području države koja sudjeluje u programu Kreativna Europa, a selekcija umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca provodi se putem otvorenog poziva ili ciljanim pozivom.
KRITERIJI OCJENJIVANJA

PRIPREMA REZIDENCIJALNOG BORAVKA I IMPLEMENTACIJA (10/20 BODOVA) što uključuje prostor i uslugu; selekciju umjetnika i/ili kulturnog profesionalca; i suradničko okruženje.

REZIDENCIJALNI PROJEKT (10/20) što uključuje relevantnost rezidencijalnog projekta, ishode i utjecaj; i aspekt održivosti.

POTPORA ZA PROJEKTE REZIDENCIJALIH BORAVAKA

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka izračunava se obzirom na broj umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji su uključeni i duljinu rezidencijalnih boravak. Budžet projekta procjenjuje se tijekom Faze 1 temeljem informacija navedenih u prijavi za domaćine rezidencijalnih boravaka, a točan iznos definirat će se u Fazi 2 nakon odabira domaćina, odobrenja info kartice boravka i potpisivanja ugovora.

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka dodjeljuje se u obliku paušala (lump sum) te se nastavno navedeni iznosi odobravaju bez obzira na stvarne troškove. Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka sastoji se od tri slijedeće kategorije:

TROŠKOVI HOSTINGA odnose se na financijsku potporu domaćinu rezidencije koji doprinose smještaju umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.

Fiksni iznos od 35,00€ po danu po sudioniku koji su namijenjeni uz ugošćivanje umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca (najamnina, struja, voda, najam opreme, naknada mentorima i sl.)

POTPORA ZA MOBILNOST odnosi se na iznos koji domaćin prosljeđuje umjetniku i/ili kulturnom profesionalcu na način:

Putni troškovi – fiksni iznos od 350,00€ / 700,00€ po sudioniku ovisno o udaljenosti čime se pokrivaju troškovi putovanja u oba smjera

Dnevnica – fiksni iznos od 25,00€ po danu po sudioniku čime se pokrivaju troškovi hrane i lokalnog prijevoza tijekom rezidencijalnog boravka umjetnika i/ili kulturnog profesionalca

DOPUNE se odnose na financijske potpore umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima temeljem njihove individualne situacije i potrebe.

Green top-up – fiksni iznos od 350,00€ po sudioniku koji putuju više od 600km bilo kojim oblikom prijevoza osim zrakoplovom u oba smjera;

Troškovi vize – fiksni iznos od 80,00€ za troškove izdavanja vize;

OCT/ORs (prekomorske zemlje i teritoriji EU) – fiksni iznos od 150,00€ za sudionike koji putuju u/iz prekomorski zemalja i teritorija u oba smjera.

Obiteljska dopuna – fiksni iznos od 100,00€ za sudionike s djecom mlađom do 10 godine koja se pridružuju projektu boravka

Osobe s invaliditetom – fiksni iznos od 75,00€ po danu za sudionike čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost da provedu svoj projekt mobilnosti.  

Maksimalan iznos potpore za projekt rezidencijalnog boravka iznosi 55.000,00€ s uključenim dodatcima.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave projekata rezidencijalnih boravaka predaju se na engleskom jeziku putem Create user account – Kulturfoerderung des Goethe-Instituts. Online prijavnici može se pristupiti ukoliko se kreira račun (organizacija/poduzeće) na portalu Create user account – Kulturfoerderung des Goethe-Instituts.

Rok za predaju prijava je 15. lipnja 2023. | 23:59 CET

 

Prijavni obrazac uključuje:

 • Profil pravnog subjekta – popratna dokumentacija u pdf-u (npr: izvadak iz registra; odluka o osnivanju subjekta kao javnopravno tijelo, službena isprava o pravnoj osobi)
 • Iskustvo domaćina rezidencije – iskustvo u organiziranju rezidencija i drugih povezanih aktivnosti, kapacitet, prostor itd. – popratna dokumentacija u pdf-u
 • Profil mentora – popratna dokumentacija u pdf-u – CV mentora s uključenim relevantnim iskustvom i vještinama
 • Opis rezidencijalnog projekta i provedba (indikativni datumi početka i završetka, ciljevi, ishodi, planirane aktivnosti i sl.)
 • Broj umjetnika i/ili profesionalaca u kulturi koji će biti uključeni s pojašnjenim postupkom i kriterijima njihova odabira.

FAZA 2 | UGOVOR O POTPORI S DOMAĆINIMA REZIDENCIJA

Kandidati koji su odabrani u prvoj fazi bit će pozvani da odaberu umjetnika i/ili kulturne profesionalce iz zemalja Kreativne Europe za sudjelovanje u njihovim rezidencijalnim projektima. Procedura odabira mora slijediti informacije i postupak koje je domaćin naveo u svojoj prijavi i biti u skladu s navedenim kriterijima prihvatljivosti:

Umjetnici i/ili kulturni profesionalci:

 • moraju imati napunjenih 18 godina
 • raditi individualno ili u skupini
 • mogu biti svih obrazovnih pozadina i iskustava
 • biti spremni razvijati svoja znanja i vještine, i voditi projekt u barem jednom od sektora obuhvaćenih potprogramom Kultura
 • dolaziti iz različitih zemalja Kreativne Europe, pod uvjetom da legalno borave u tim zemljama.
 • mogu dolaziti iz iste zemlje gdje se nalazi i lokacija u kojoj se projekt boravka provodi, sve dok legalno borave u drugoj zemlji.
 • koji su već primili potporu za mobilnost u okviru Culture Moves Europe sheme te ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u projektu rezidencijalnog boravka su prihvatljivi.
INFO KARTICA BORAVKA

Info karticu boravka obavezno je predati do 15. listopada 2023. | 23:59 CET , a predaju ju domaćini rezidencija u kojoj se nalaze detaljne informacije o rezidencijalnom projektu i njegovim sudionicima. Temeljem informacija pruženih putem info kartice izračunava se konačna potpora rezidencijalnom projektu, omogućava se pristupanje potpisivanju ugovora i isplati prve rate.

Info kartica boravka mora sadržavati:

 • informacije o predviđenom trajanju i završetku projekta i potvrdu o sudjelovanju mentora
 • informacije o profilu sudionika (osobni podatci, relevantno umjetničko iskustvo, kratak opis aktivnosti umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca kao dio rezidencijalnog boravka) – popratna dokumentacija u pdf-u: osobna iskaznica, umjetnički protfelj, životopis
 • dokaz o zakonitom boravku u jednoj od država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa – popratna dokumentacija u pdf-u: osobna iskaznica/putovnica, boravišna dozvola, obavijest o statusu izbjeglice/humanitarnoj zaštiti i ostali relevantni dokumenti)
 • plan putovanja svakog odabranog umjetnika i/ili kulturnog profesionalca od mjesta stanovanja do lokacije domaćina
 • dokazi za ostvarenje dopuna za svakog umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca
POTPISIVANJE UGOVORA I ISPLATA

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se između domaćina i Goethe-Instituta nakon odobrenja info kartica boravka. Goethe-Institut će u roku 4 tjedna kreirati ugovor, dok će domaćin imati dva tjedna za potpisivanje ugovora. Ukoliko ugovor ne bude u roku potpisan i vraćen, smatrat će se odbijenim.

Dva tjedna nakon završetka rezidencijalnog projekta, domaćin mora predati izvještaj o realizaciji rezidencijalnog boravka putem Goethe-Application Portala. Izvještaj mora sadržavati o rezultatima boravka, potencijalne promjene i njegove stvarne provedbe, popratne slike i putne isprave itd.

Dodijeljena potpora isplaćuje se u dvije rate. Prva rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potpisivanja ugovora, dok se druga rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potvrde izvješća o rezidenciji od strane Culture Moves Europe

Izvor: Culture Moves Europe –poziv za domaćine rezidencija (deskkultura.hr)

Skip to content