CREATIVES UNITE – interaktivni online alati

Creatives Unite, platforma koja umjetnicima, izvođačima i drugim dionicima u kulturnom i kreativnom sektoru omogućuje pristup informacijama i potencijalnim mjerama tijekom trenutne krize uzrokovane COVID-19 pandemijom, razvila je online interaktivne alate za pretraživanje namijenjene kulturnim i kreativnim profesionalcima.

So You Need Money!

So You Need Money! je interaktivni online alat za dionike europskog kulturnog i kreativnog sektora koji omogućuje pretraživanje i povezivanje s različitim izvorima financiranja. Ispunjavanjem upitnika i davanjem informacija o vlastitoj organizaciji, kapacitetu, državi u kojoj djeluje ili razlozima financiranja, korisnici mogu steći bolji uvid u mogućnosti i izvore financiranja koji odgovaraju njihovim potrebama. Korištenje So You Need Money! alata besplatno je za sve i nije potrebna registracija. Baza izvora financiranja u stalnom je procesu nadopune.

My Intellectual Property!

My Intellectual Property! također je interaktivni online alat namijenjen dionicima europskog kulturnog i kreativnog sektora, posvećen informacijama o intelektualnom vlasništvu. Kroz online upitnik moguće je detaljno se uputiti u pitanja intelektualnog vlasništva ovisno o podsektoru u kojemu korisnici djeluju, vrstama intelektualnog vlasništva poput copyrighta ili patenta te o radnjama koje je moguće poduzeti. Također je moguće pretražiti materijale poput prezentacije, baze podataka ili video uradaka koji obrađuju navedene teme. My Intellectual Property! besplatan je za sve i ne zahtijeva registraciju.

Mobility Search Tool

Mobility Search Tool je interaktivna online tražilica posvećena shemama mobilnosti koje organiziraju tvorci, kreativni hubovi i fab-lab (laboratorij za izradu) zajednice. Pomoću pretraživanja je moguće pronaći prilike za mobilnost koje su usmjerene na razmjenu iskustava i praksi između pojedinaca diljem čitave Europe i susjednih država. U tražilicu je moguće unijeti vrstu aktivnosti, primjerice, rezidencije, razmjene ili obuke, te vremenski period i iznos financiranja.

O CREATIVES UNITE

So You Need Money!, My Intellectual Property! i Mobility Search Tool alati su Creatives Unite platforme čije je osnivanje inicirala Europska komisija. Projekt Creative FLIP pomaže u pokretanju i održavanju platforme Creatives Unite kako bi ponudio kvalitetan zajednički prostor za sve one koji traže informacije o inicijativama u kulturnom i kreativnom sektoru koje reagiraju na krizu. Creative FLIP pilot je projekt koji je financiran u okviru programa Kreativna Europa, a kojeg provodi konzorcij od šest partnera koje predvodi Goethe Institut i European Creative Hubs Network. Creatives Unite omogućuje pristup u jedinstvenom prostoru mnoštvu postojećih resursa i brojnim relevantnim mrežama i organizacijama, te nudi prostor za zajedničko stvaranje, razmjenu i davanje doprinosa zajedničkom pronalaženju rješenja.

Izvor: CREATIVES UNITE – interaktivni online alati (deskkultura.hr)

Skip to content